Våra största aktieägare

Största aktieägare

Här listas våra 10 största aktieägare per den 29 juni 2018.

Antal A aktier Antal B aktier Andel av kapital % Andel av röster %
Kraftringen Energi 147 852 591 414 8,93 9,18
Bengt Buregård 98 826 368 302 5,64 6,01
Anders Nilsson 44 071 177 192 2,67 2,74
Göran Boijsen 40 377 153 504 2,34 2,47
Marianne Leo 37 692 150 768 2,28 2,34
Marie Relve Larsson 33 911 135 645 2,05 2,11
Louise Relve 33 911 135 645 2,05 2,11
Anne Nilsson 38 500 70 307 1,31 2,02
Inger Persson 30 530 122 122 1,84 1,90
Elisabet Stjärnfält 33 181 70 725 1,26 1,78
Totalt, 10 största aktieägare 538 851 1 975 624 30,38 32,65
Övriga aktieägare 1 047 365 4 715 280 69,62 67,35
Totalt antal registrerade aktier 1 586 216 6 690 904 100,00 100,00