Våra största aktieägare

Största aktieägare

På grund av pågående budsituation kan vi inte visa upp en aktuell aktiebok på våra tio största ägare.