Våra största aktieägare

Största aktieägare

Här är aktuell aktiebok på våra största ägare.

Här är de största ägarna av Skånska Energi per 2018-12-03

Kraftringen Energi AB - 67,55 procent av aktiekapitalet och 68,77 procent av rösterna 

Infranode Energi AB - 26,35 procent av aktiekapitalet och 25,23 procent av rösterna

Minoriteten är övriga aktieägare - 6,10 procent av aktiekapitalet och 6,0 procent av rösterna