Våra största aktieägare

Största aktieägare

Här listas våra 10 största aktieägare per den 31 december 2017.

Antal A aktier Antal B aktier Andel av kapital % Andel av röster %
Kraftringen Energi 147 852 591 414 8,93 9,13
Bengt Buregård 98 826 373 302 5,70 6,01
Anders Nilsson 44 071 177 192 2,67 2,73
Göran Boijsen 40 377 153 504 2,34 2,46
Marianne Leo 37 692 150 768 2,28 2,33
Maria Relve Larsson 33 911 135 645 2,05 2,10
Louise Relve 33 911 135 645 2,05 2,10
Inger Persson 30 530 109 415 1,69 1,83
Anne Nilsson 38 500 105 307 1,74 2,16
Elisabet Stjärnfält 33 181 70 725 1,26 1,78
Totalt, 10 största aktieägare 538 851 2 002 917 30,71 32,62
Övriga aktieägare 1 059 362 4 675 990 69,29 67,38
Totalt antal registrerade aktier 1 598 213 6 678 907 100,00 100,00