Utdelning

Utdelning

Skånska Energis utdelningspolicy.

Skånska Energi avser att till aktieägarna lämna en årlig utdelning om 40 - 60 % av koncernens vinst efter skatt. För att uppnå en stabil och jämn utdelning sett i ett långsiktigt perspektiv kan utdelningen enskilda år såväl överstiga som understiga detta intervall.

Data per aktie   2016    2015  2014    2013   2012
Vinst per aktie efter skatt, kr - 3,02  2,09  2,38  2,59  4,16
Eget kapital per aktie, kr 24,04   30,05  30,76  31,18 31,39 
Utdelning per aktie, kr 2,00   3,00   2,30  2,80 2,80  
Utdelning i % av nettoresultat neg   144  97  108  67