Utdelning

Utdelning

Skånska Energis utdelningspolicy.

Skånska Energi avser att till aktieägarna lämna en årlig utdelning om 40 - 60 % av koncernens vinst efter skatt. För att uppnå en stabil och jämn utdelning sett i ett långsiktigt perspektiv kan utdelningen enskilda år såväl överstiga som understiga detta intervall.

Data per aktie   2017    2016  2015     2014     2013
Vinst per aktie efter skatt, kr 3,13 - 3,02  2,09 2,38  2,59
Eget kapital per aktie, kr 25,17   24,04  30,05  30,76 31,18 
Utdelning per aktie, kr 2,00  2,00   3,00  2,30 2,80  
Utdelning i % av nettoresultat 64  neg  144  97  108