Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Eftersom Nasdag First North, där Skånska Energi, är listat, inte är en reglerad marknad i lagens mening omfattas Skånska Energi inte av kravet att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Tidigare styrelse fattade dock beslutet att Skånska Energi skulle tillämpa Koden.

Mot bakgrund av de nya ägarförhållandena i Skånska Energi har den nya styrelsen tagit beslutet att Skånska Energi ej längre ska tillämpa Koden och därmed kommer inte någon bolagsstyrningsrapport att upprättas för verksamhetsåret 2018.

 Bolagsstyrningsrapport 2017

 Svensk kod för bolagsstyrning

 Bolagsstyrning