Presentation

Koncernledning

Här är en presentation av Skånska Energis koncernledning.

Marianne Sernevi

VD

Född 1967. Anställd sedan 2016. Marianne Sernevi har lång erfarenhet inom försäljning, affärsutveckling och ledarskap. Hon har tidigare innehaft befattningar som VD och Marketing and Sales Director inom elektronikbranschen. 

UTBILDNING: 
Civilingenjör elektroteknik
AKTIEINNEHAV: 1000 B-aktier.

Camilla Holmberg

Kommunikationschef

Född 1969. Anställd sedan 2011. Camilla har lång erfarenhet av kommunikationsfrågor och marknadsföring från flera olika branscher.

UTBILDNING: Fil. kand i Media och kommunikation.
AKTIEINNEHAV: 0

 

Krister Ström

Affärsområdeschef Produktion

Född 1953. Anställd sedan 2013. Krister har mångårig erfarenhet av drift och underhåll inom vattenkraft.

UTBILDNING: Elkraftingenjör.

AKTIEINNEHAV: 0

Anders Unger

CFO samt VD Skånska Energilösningar AB

Född 1965. Anställd sedan 2014. Anders har lång erfarenhet från kvalificerad ekonomistyrning från befattningar som administrativ chef och ekonomichef.

UTBILDNING: Civilekonom.

AKTIEINNEHAV: 1000 B-aktier.

Stefan Wessmén

Affärsområdeschef Elnät

Född 1963. Anställd sedan 2016. Stefan har lång teknisk erfarenhet från elnätsbranschen, både som projektör och nätchef.


UTBILDNING: Ingenjör 
AKTIEINNEHAV: 0