Valberedning

Valberedning

Mot bakgrund av de nya ägarförhållandena i Skånska Energi samt att Svensk kod för bolagsstyrning inte längre tillämpas har Skånska Energi inte längre någon valberedning.