Nyheter

Skånska Energi är fortfarande Skånska Energi

Under hösten har ägarstrukturen i Skånska Energi AB förändrats från nästan 1 700 aktieägare till två större: Kraftringen med 67 % av aktierna och Infranode med 26 %. Skånska Energi är fortfarande Skånska Energi, en komplett energikoncern med 100 % förnybar energi från sol och vatten.

Höjt anvisat elpris

Från och med 1 november 2018 höjer Skånska Energi det anvisade elpriset.

Höjt anvisat elpris

Från och med 1 september 2018 höjer Skånska Energi det anvisade elpriset.

Skånska Energi certifierat för Schysst elhandel

Som ett av de första elhandelsföretagen i Sverige har Skånska Energi nått den nya certifieringen Schysst elhandel, som ska göra det lättare, tydligare och tryggare för alla att handla el.

Skånska Energilösningar installerar solcellsanläggning till Boozt

Skånska Energilösningar AB har fått i uppdrag att installera solceller till Boozt Fashion AB i Ängelholm.

Skånska Energilösningar förvärvar Behrens Alternativ Energi i Höganäs

Skånska Energilösningar breddar sin geografiska närvaro i Skåne och ökar sin kundbas för service och förnybara energilösningar.

Hållbar fakturering med Kivra

Nu har du som kund till Skånska Energi möjlighet att ta emot dina fakturor från oss digitalt. Sedan 1 februari 2018 är Skånska Energi anslutna till Kivra som är en tjänst för digital post från företag och myndigheter.

Justerad kvotplikt gällande elcertifikat

Den 1 juli 2017 tog Energimyndigheten beslut om justering av kvotplikten för leveransåren 2018 och framåt.

Fakturering av energiskatten flyttas till nätföretaget

Från och med 1 januari 2018 faktureras energiskatten från nätföretaget istället för från elhandelsföretaget. Detta innebär inte någon extra kostnad för kunderna.

Höjd energiskatt 1 januari 2018

Riksdagen beslutade den 17 maj 2017 om förändrade skattesatser avseende energiskatten på el. 

Skånska Energi miljöcertifierat enligt ny standard

Skånska Energi AB har varit miljöcertifierat sedan år 2000 och efter en uppgraderingsrevision i oktober är nu Skånska Energi-koncernen certifierad enligt den nya miljöledningsstandarden ISO 14001:2015. 

Höjt anvisat elpris

Från och med 1 november 2017 höjer Skånska Energi det anvisade elpriset.

Höjd energiskatt 1 juli 2017

Riksdagen beslutade den 17 maj 2017 om förändrade skattesatser avseende energiskatten på el. Skattesatsen höjs i två steg med start den 1 juli i år.

Mer solel och sänkta elkostnader med energilager

Nu erbjuder Skånska Energi energilagret Box of Energy, ett batterilager för såväl villor som större fastigheter. Använd solel på kvällen när det är mörkt. Ladda hem el när elen är billigast och använd den när priset är högt.

Vi säljer inte el via dörrförsäljning

Det har kommit till vår kännedom att det förekommer dörrförsäljning av elavtal, ibland annat i Kävlinge, där säljare uppger att försäljningen sker i samarbete med Skånska Energi.

Höjt anvisat elpris

Från och med den 1 februari 2017 kommer nytt anvisat elpris att gälla.

Kablifieringsprojekt i Odarslöv

Skånska Energi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och säkra driften genom att rusta upp och förbättra elnätet.

Energibolaget Skånska Energi firar 100 år!

Idag den 27 april är det exakt 100 år sedan Skånska Energi grundades. Företaget har utvecklats från ett elverk vars viktigaste uppgift var att elektrifiera landsbygden utanför Lund till ett komplett energibolag som erbjuder hållbara energilösningar.

Skånska Energi firar 100 år

Det var handlingskraften och framsyntheten hos enskilda människor i byarna som gjorde att elen kom till Lundabygden på1910-talet. Nu på onsdag, den 27 april, är det exakt ett hundra år sedan fem av dem möttes på järnvägshotellet i Södra Sandby - för att grunda vad som idag är Skånska Energi.

Grön värme och kyla till bättre priser - utan investering

Nu lanserar Skånska Energi produkten GEOkomfort®. Produkten innebär att kunden erhåller besparingar samt en klimatvänligare värme- och kyla anläggning utan investering.

Reviderade avtalsvillkor för elhandel och eldistribution

Från och med den 1 januari 2016 tillämpar Skånska Energi AB reviderade avtalsvillkor för elhandel och eldistribution.

Geoenergi lyckad satsning för hållbar förvaltningsbyggnad i Lund

Snart är det ettårsjubileum för den nya förvaltningsbyggnaden Kristallen i Lund, som nominerats till Kasper Salin-priset, samhällsbyggnadsbranschens äldsta och mest välkända pris. Under byggnaden har den geoenergianläggning som Skånska Energi installerat fungerat helt enligt förväntan. 

Skanska anlitar Skånska Energi för att utföra grundvattensänkning

Skånska Energi har fått uppdraget av Skanska att genomföra en grundvattensänkning vid deras projekt på Universitetsholmen i centrala Malmö.  

Skånska Energi passerar milstolpe i leverans av 100% förnybar el

Sedan 2010 erbjuder Skånska Energi endast 100 % förnybar el. Vi är därmed inne på det fjärde året där vi enbart levererar el från vattenkraft till alla våra elhandelskunder.

Läckage från containrar åtgärdat

Läckage från containrar i Borslöv inträffade i helgen så att sedimenterat vatten rann ner i två dagvattenbrunnar. Läckaget är åtgärdat och ingen boende i närområdet har rapporterats blivit drabbad.

Skånska Energi avyttrar vindkraftverket Åstorp 2

Skånska Energi AB har avyttrat ett av vindkraftverken i Åstorp.

Skånska Energi avyttrar Hovby vindkraftverk

Skånska Energi AB har tagit beslutet att avyttra vindkraftverken i Hovby utanför Kristianstad.

Skånska Energi säljer solcellspaket

Skånska Energi tar ytterligare ett steg för att leverera klimateffektiva energilösningar till sina kunder. I samarbete med Solect Power erbjuder Skånska Energi solcellsinstallationer av absolut högsta kvalitet.

Oförändrade elnätsavgifter 2014

Förvaltningsrätten har i sin dom den 11 dec beslutat att elnätsföretagen har rätt att höja sina priser mer än tidigare under perioden 2012-2015. Skånska Energi kommer inte att utnyttja den möjlighet domen ger och höja sina elnätsavgifter under 2014.

Efterverkningar av stormen Sven

Vindarna under stormen Sven drog med sig mängder av salt som orsakade ett antal korta avbrott under helgen.

Strömavbrott efter stormen Sven

Skånska Energi har efter nattens storm ett fåtal orter kvar som ännu inte har fått strömmen tillbaka.

Förändring av den fasta årsavgiften från den 1 januari 2014

HSB Landskrona och HSB Nordvästra Skåne förnyar sitt elavtal med Skånska Energi

HSB Landskrona och HSB Nordvästra Skåne har förnyat sitt elavtal med Skånska Energi om leverans av förnybar el till sina fastigheter och bostadsrättsföreningar.

Problem med Min Energi

Vi har just nu problem med Min Energi. Vi arbetar med att lösa problemet så snabbt som möjligt och beklagar de besvär som det orsakar.

Dementi av uppköpsrykte

Ett falskt rykte om att Skånska Energi ska bli uppköpt sprids av ett konkurrerande energibolag för att vinna elhandelskunder. Vi dementerar detta rykte och ber kunder att kontakta oss vid oklarheter.

Fortsatt störningar i Genarp med omnejd

Skånska Energi fortsätter att felsöka för att hitta orsaken till de störningar som har inträffat de senaste veckorna i Genarp med omnejd.

Felsökning av strömavbrott

Skånska Energi felsöker för att hitta orsaken till de avbrott som har inträffat de senaste veckorna i nätområdet.

Skånska Energi lanserar appen Energikoll

Skånska Energi lanserar en ny app för IOS och Android med namnet Energikoll. Med appen Energikoll får elnäts- och elhandelskunder bättre koll på sin energi.

Besiktning med helikopter

Skånska Energi besiktigar denna vecka högspänningsledningarna med hjälp av lågflygande helikopter.

Månadsfaktura för kunder med en årsförbrukning över 6 000 kWh

Från den 1 mars får alla kunder med en årsförbrukning över 6 000 kWh sin faktura varje månad istället för varannan.

Invigning av Skånska Energis Energicenter i Malmö

Den 4 mars slår Skånska Energi upp portarna till nya Energicenter i Malmö. Vi erbjuder klimatvänliga och kostnadseffektiva energilösningar till fastighetsägare, företagskunder och konsumenter. Vi öppnar även ett nytt IVT-center där vi erbjuder värmepumpar från en av Nordens största värmepumpstillverkare - IVT.

Skånska Energi topprankas i elprisundersökning

I en undersökning som Villaägarna genomfört om elleverantörers elpriser topprankas Skånska Energi som en av de elbolag med lägst elpriser inom elområde 4.

Skånska Energi öppnar ett Energicenter i Malmö

Nu öppnar Skånska Energi ett Energicenter i Malmö. Vi kommer att erbjuda värmepumpar till konsumenter genom ett nytt IVT-center, men även klimatvänliga och kostnadseffektiva energi-lösningar till fastighetsägare, företagskunder och konsumenter.

Energimarknadsinspektionen har godkänt Skånska Energis nätavgifter

Energimarknadsinspektionen har efter den årliga granskningen 2012 godkänt Skånska Energi Nät AB:s nätavgifter för 2010 och 2011.

Ny energiskatt från och med 1 januari 2013

Den 1 januari 2013 räknas energiskatten upp med konsumentprisindex och höjs med 0,38 öre/kWh inklusive moms. I kommuner med lägre energiskatt höjs den med 0,25 öre/kWh inklusive moms.

Förvärv av vattenkraftverk slutförd

Den 1 december 2012 övertog Skånska Energi AB de nio vattenkraftverk som förvärvades av Fortum i slutet av oktober. I samband med övertagandet valde även den personal som tidigare skött de nio vattenkraftverken att övergå till Skånska Energi.

Varning för oseriösa säljare

Vi har i dagarna fått kännedom om att det finns elförsäljare ute i vårt nätområde som påstår att de har de billigaste priserna.

Tillfälligt fel på funktionen för Teckna avtal

Under kvällen den 12 nov fram till 10-tiden idag den 13 nov har vi haft problem med vår funktion "Teckna avtal" på hemsidan. Problemet är nu åtgärdat.

Pressinbjudan: Vattenkraftverket i Bölaryd återinvigs

Skånska Energi AB har under sommaren genomfört en omfattande renovering av intags- och utloppskanalen vid Bölarydsverket i Nissan. Efter ett produktionsstopp på sex månader tas nu vattenkraftverket åter i drift.

Solen går upp för Skånska Energi

Skånska Energi beskriver Geoenergi i en artikel i Sydsvenskans bilaga Vision Skåne idag. Läs artikeln i sin helhet här: – Solenergi kommer att få en än allt större betydelse i framtiden i vårt energisystem. Så förklarar Camilla Holmberg, kommunikationsansvarig på Skånska Energi i Södra Sandby, koncernbeslutet om att enbart erbjuda sina kunder förnybar energi från sol, vind och vatten.

Brand i generator i Stackarps vattenkraftverk

Vid 11-tiden på torsdagen inträffade en mindre explosion i generatorn i Stackarps vattenkraftsverk. En brand och rökutveckling uppstod men ingen människa kom till skada.

Vi har inget samarbete med det bolag som kallar sig Svenska Energi

Felaktig information från telefonsäljare

Skånska Energi finansierar åtgärder för att rädda ålens fortbestånd

Skånska Energi finansierar åtgärder för att ge den utrotningshotade ålen fri lejd förbi vattenkraftverken när den vandrar från Ringsjön på sin väg mot kusten. De senaste två åren har mer än 3 500 ålar transporterats förbi kraftverken, så att den sedan kunnat fortsätta sin lekvandring på väg mot Sargassohavet. Nu inleds även ett projekt för att kartlägga ålens vandringsmönster för att hitta en mer långsiktig lösning.

Skånska Energi deltar i Earth Hour på lördag

Skånska Energi deltar i världens största klimatmanifestation, Earth Hour, lördagen den 31 mars genom att släcka lämpan en timme under lördagskvällen.

Skånska Energi inför nu för- och färdiganmälan på webben

Skånska Energi Nät AB inför nu ett nytt system för att hantera för- och färdiganmälningar digitalt.

Skånska Energi köper egenproducerad el av kunder

För att öka intresset att investera i egen elproduktion erbjuder nu Skånska Energi småskaliga elproducenter fast ersättning för el från förnybara energikällor som sol, vind och vatten.

Bra utfall för 2011 års vattenkraftsproduktion

Skånska Energis sex vattenkraftverk har haft ett mycket bra produktionsutfall under föregående år. Utfallet för 2011 års vattenkraftsproduktion blev 17,2 GWh.

Skånska Energi levererar Geoenergi till Skanska Helsingborg

Skånska Energi har fått uppdraget av Skanska i Helsingborg att leverera en Geoenergi-anläggning till Väla Gård, Skanskas nya lokalkontor i Helsingborg.

Skånska Energi förstärker affärsområdet Energilösningar

För att ytterligare kunna möta marknadens krav och uppfylla de behov som finns förstärker Skånska Energi affärsområdet Energilösningar med fler medarbetare.

2011 - mycket bra år för vattenkraftsproduktion

Skånska Energis sex vattenkraftverk har haft ett mycket bra produktionsutfall under 2011. Vi ser redan nu att årets produktion är betydligt bättre än de två föregående åren.

Energimarknadsinspektionen fortsätter tillsynen av Skånska Energis nättariffer

Skånska Energi Nät AB har, tillsammans med 47 andra elnätsföretag, underrättats om att Energimarknadsinspektionen (EI) avser att fortsätta tillsynen av företagets nättariff för räkenskapsåret 2010.

Rapport från Greenpeace inaktuell för Skånska Energi

Greenpeace har rankat de svenska elbolagen utifrån hur bra de är på att erbjuda förnybar energi. Skånska Energi hamnar långt ner i listan eftersom uppgifterna grundar sig på 2010 års elmix. Mycket har hänt för Skånska Energi sedan dess.

Stort behov att utreda konsekvenserna av elområden

Nu har det snart gått två månader sedan Sverige delades upp i fyra elområden med högre elpris i söder som följd. Kritiken av uppdelningen från våra kunder har varit hård och sydsvenska konsumenter och företag undrar varför flaskhalsarna i elnätet inte har byggts bort tidigare. Skånska Energi delar kritiken med många av kunderna.

Ny energiskatt på elhandel 1 januari 2012

Regeringen har beslutat om energiskattenivåerna för 2012. Det handlar om höjningar för de flesta hushållskunder inom Sverige med 0,7 öre till 29 öre per kilowattimme. Nytt är också att fartyg kan utnyttja lågbeskattat el i hamn, vilket har miljöfördelar.

Skånska Energi positiva till timmätning

Riksdagen godkände den 30 november förslaget om införandet av timmätning för alla elkunder. Syftet är att stärka elkundernas ställning och att de får möjlighet att påverka sina elkostnader. Skånska Energi är i stort positiva till förslagets inriktning.

Skånska Energi listas på NASDAQ OMX First North

Skånska Energi AB har ansökt om och erhållit godkännande för listning på NASDAQ OMX First North. Första dag för handel är torsdagen den 8 december 2011.

Förnybar el till Paulsson Fastigheter och KKB Fastigheter

Under hösten har Skånska Energi tecknat nya avtal om elleverans med två fastighetsbolag i närområdet, Paulsson Fastigheter och KKB Fastigheter.

Endast kortare elavbrott under stormen

Skånska Energi har ett mycket stabilt elnät.

Stort intresse för Skånska Energis aktieägarträff

Med anledning av Skånska Energis planerade listning av bolagets B-aktie på NASDAQ OMX First North hölls en aktieägarträff i Killebäckskolans lokaler i Södra Sandby den 31 okt 2011. Mötet skapade mycket stort intresse och lockade över 150 av våra aktieägare från när och fjärran att delta. 

Min Energi – premiär med nya möjligheter

Sedan 2002 får Skånska Energis kunder statistik över sin elförbrukning på hemsidan. Du kan nu på vår hemsida logga in dig på den nya kundsidan ”Min Energi” som erbjuder dig utökade möjligheter. 

E-faktura – enkel och miljövänlig betalning

Nu kan du som kund hos Skånska Energi välja att betala via e-faktura istället för pappersfaktura eller autogiro.

Skånska Energi planerar listning på NASDAQ OMX First North

Styrelsen för Skånska Energi AB har beslutat att söka listning av bolagets B-aktie på NASDAQ OMX First North. Planen är att genomföra listning på First North med första dag för handel i december 2011. 

Minnesord Daniel Danielsson

Kraftfull energiprofil

Handeln med Skånska Energis B-aktier återupptas

Handeln med Skånska Energis B-aktier återupptas

Förändringar i Skånska Energis styrelse

Förändringar i Skånska Energis styrelse 

Skånska Energis ordförande Daniel Danielsson har avlidit

Skånska Energis styrelseordförande Daniel Danielsson avled i sitt hem den 21 juni efter en kort tids sjukdom.

Skånska Energi AB förvärvar resterande 45 % av aktierna i Skånska Energi Borrning AB

Skånska Energi AB förvärvar resterande 45 % av aktierna i Skånska Energi Borrning AB. En uppgörelse har träffats med övriga delägare som fortsätter sin anställning inom koncernen. 

Rapport från Skånska Energis årsstämma 2011

Styrelsens vice ordförande, Göran Boijsen, hälsade 265 aktieägare och gäster välkomna till årsstämma som hölls på Boklunden i Torna Hällestad. 

Svenska kyrkan väljer geoenergi från Skånska Energi

Svenska Kyrkan i Vellinge väljer Skånska Energi för konvertering av sitt värmesystem. Bytet av värmesystemet görs i tre kyrkor, Hököpinge Kyrkby, Västra Ingelstad Kyrka och i Södra Åkarps kyrka.

Handeln med Skånska Energis stamaktier stängs fram till 2011-07-04

Styrelsen för Skånska Energi AB har lagt fram ett förslag om uppdelning av bolagets aktier i A- och B-aktier samt genomförande av fondemission inför årsstämman den 27 maj 2011.

Handeln med Skånska Energi aktien stoppad

Skånska Energi expanderar sin verksamhet, öppnar nytt kontor i nordöstra Skåne

Skånska Energi expanderar sin verksamhet och öppnat ett nytt kontor i Nordöstra Skåne. Expansionen gäller inledningsvis för Affärsområdet Energilösningar och placeringen blir i Kristianstad, på företagsparken Krinova Science Park som är belägen intill högskolan.

Skånska Energi lyser upp nytt bostadsområde i Torna Hällestad

Skånska Energi har fått ytterligare ett uppdrag om att uppföra en gatubelysningsanläggning till det nya bostadsområdet i sydöstra Torna Hällestad.

Ytterligare resurs inom geoenergi för Skånska Energi

Intresset för det förnybara energialternativet geoenergi, fortsätter att stiga. Det ökade antalet förfrågningar och uppdrag Skånska Energi har fått under den senaste tiden leder till att företaget nu förstärker sin organisation med ytterligare en nyrekrytering.

Tävlingsresultat för energispartips

Här publiceras vinnarna i vår tävling om Energispartips. Vinnarna erhåller två biobiljetter.

Geoenergi för skola och idrottshall Kävlinge

Skånska Energi har erhållit ytterligare ett uppdrag om att uppföra en geoenergianläggning. Denna gång avser projektet en kombinerad värme- och kylanläggning till Korsbackaskolan i Kävlinge.

En timme nu på lördag

På lördag mellan kl. 20:30-21:30 kan du genom att släcka all belysning och stänga av elektriska apparater ge dig själv och vår jord en timmes vila, en timmes tid för eftertanke, en annorlunda paus i tillvaron -för miljöns skull.

Svenskar har högst elkonsumtion och är mest aktiva

I den senaste rapporten från EU, ” The function of retail electricity markets for consumers in the European Union” konstateras det att svenskarna använder mest el per person i hela EU. Vi är också de som är mest aktiva när det gäller elleverantörsbyte och val av avtalsform.

Ny Affärsområdeschef för AO Energilösningar

 Mats Holm tillträder den 1 februari som ny Affärsområdeschef för Affärsområdet Energilösningar inom Skånska Energi.

Svenska Hus väljer Skånska Energi

Fastighetsbolaget Svenska Hus väljer Skånska Energi för geoenergianläggning till flerfamiljsfastigheter utanför Helsingborg.

Utsläppsfri geoenergianläggning för Ideon Gateway i Lund

Skånska Energi har idag tecknat avtal om uppförande av en geoenergianläggning för det nya landmärket i Lund, Ideon Gateway.

Energimarknadsinspektionen om Villaägarnas granskning

Yvonne Fredriksson, Generaldirektör Energimarknadsinspektionen, skriver om den snedvridna debatten om elnätspriserna.

Kommentar till Villaägarnas granskning

Med anledning av den granskning som Villaägarnas Riksförbund presenterat den 24 januari gällande landets elnätsavgifter anser vi att det är viktigt med ett klargörande.

Skånska Energi får uppdrag av Akademiska Hus i Lund

Skånska Energi har fått i uppdrag att komplettera geoenergilösningen vid Akademiska Hus i Lund

Ny geoenergianläggning åt kund i Helsingborg

Skånska Energi och Svenska Kakel i Helsingborg har tecknat avtal om uppförande av en geo-energibaserad anläggning för uppvärmning och kylning av butik och kontorslokaler i Ödåkra.

HSB satsar på förnybar och utsläppsfri elförsörjning

HSB Landskrona och HSB Nordvästra Skåne har tecknat avtal om förnybar och utsläppsfri el och minskar därmed sina koldioxidutsläpp med över 70 ton.

Fyra elområden - fyra prisområden

Den 1 november 2011 delar Svenska Kraftnät (SvK) in Sverige i fyra elområden. Svenska Kraftnät driver det svenska stamnätet och har i uppgift att hålla balansen mellan tillgång och efterfrågan på el. 

Förnybar och utsläppsfri el till alla kunder

Skånska Energi tar ytterligare ett steg i sin strategiska satsning på en miljömässigt långsiktig och hållbar utveckling och levererar från och med nu 100 % förnybar och utsläppsfri el till alla sina elkunder

Bergvärme en lönande investering?

 

Skånska Energi förstärker sin organisation inom geoenergiområdet

Skånska Energi fortsätter att satsa på klimateffektiva energilösningar, denna gång genom att förstärka sin organisation inom geoenergiområdet med Jon Svärd som ska arbeta som projektingenjör och säljare på Skånska Energi.

Skånska Energi expanderar sin verksamhet genom förvärv i Ystad

Skånska Energi förvärvar rättigheterna till IVT-centret i Ystad och förstärker därmed sin position inom affärsområdet energilösningar för såväl konsument- som företagskunder.

Skånska Energi uppför anläggning till Affärsverken Karlskronas nya kraftvärmeverk

Skånska Energi och Affärsverken Karlskrona har tecknat avtal om uppförande av en anläggning för processkyla till Affärsverkens nya kraftvärmeverk i Karlskrona.

Förnybar el från solcellsanläggning

Nu är en solcellsanläggning installerad på taket på vårt huvudkontor i Södra Sandby.

Skånska Energi ersätter gas med utsläppsfri geoenergi åt ytterligare en kund i Malmö

Skånska Energi och fastighetsbolaget Timaru i Malmö har idag tecknat avtal om uppförande av en geoenergianläggning med tillhörande serviceavtal för uppvärmning av industrilokaler om cirka 2 500 kvm. Man beräknar att koldioxidutsläppen kommer att minska med cirka 110 ton per år.

Rapport från Skånska Energis årsstämma 2010

 

Information från Ordförande Daniel Danielsson gällande svar från ägarrepresentanterna i Lunds Energi

Skånska Energi ersätter gas med miljövänlig geoenergi i flerfamiljshus

Skånska Energi ersätter gasuppvärmd fastighet på Vintergatan i Lund med geoenergi och minskar koldioxidutsläppen i Lund med cirka 135 ton.

Skånska Energis synpunkter på Lunds kommuns översiktsplan 2010

Förslaget till översiktsplan för Lunds kommun har varit utställt under våren 2010. Planen förväntas antas i kommunfullmäktige under hösten 2010. Skånska Energi har lämnat in synpunkter på utställningshandlingen där vi klarlägger vårt missnöje med hur kommunen agerar till fördel för det kommunala energibolaget.Våra synpunkter kan läsas nedan.

Skånska Energi besvarar Lunds Energikoncernens redogörelse avseende deras köp av aktier i Skånska Energi

Gör insats för klimatet – Earth Hour den 27 mars kl 20.30

Lördagen den 27 mars 2010 mellan klockan 20.30 och 21.30 genomförs världens största klimatmanifestation Earth Hour.

Ang Lunds Energikoncernens köp av aktier i Skånska Energi AB

Följande brev har mot bakgrund och i samband med Skånska Dagbladets reportage angående Lunds Energis aggressiva och fientliga aktiehandel i Skånska Energi skickats till ägarrepresentanterna i Lunds Energikoncernen från styrelseordförande i Skånska Energi AB, Daniel Danielsson

Fortsatt höga elpriser under inledningen av året

Februari blev även den en månad med mycket höga elpriser. En kraftig ökning av elpriset på 25 öre jämfört med januari som även det var en dyr månad.

Köparen av aktier i Skånska Energi har identifierats

Det är nu bekräftat att det var Lunds Energikoncernen som gav Lindahls advokatbyrå i uppdrag att ”för klients räkning” köpa aktier i Skånska Energi till priser upp till 140/145 kronor per aktie.

Låna elmätare och få koll på din elförbrukning

Alla våra kunder kan nu låna en elmätare mot en depositionsavgift på 100 kr för att mäta förbrukningen på era elapparater hemma. 

Byt ut din gaspanna och spara pengar

Att byta ut din gamla gaspanna och ersätta med ny värmepump är en lönsam investering.

Fortsatt märklig spekulation i handeln med Skånska Energi-aktier

Lindahls Advokatbyrå erbjuder sig köpa aktier för klients räkning

Skånska Energi ökade sin vindkraftsproduktion under 2009

Under inledning på 2009 var vindarna något lägre än normalt vilket innebar att produktionen också blev lägre. Andra halvåret 2009 blev mer likt ett normalt vindår. 

Skånska Energi utför service åt McDonald’s i Malmö/Lund området

Skånska Energi och Skåne Hamburgers & Co har tecknat avtal gällande kylteknisk service åt elva McDonald’s restauranger i Malmö/Lund området.

Skånska Energi kommenterar spekulativ aktiehandel

Under den senaste tiden har många aktieägare hört av sig till Skånska Energi AB med anledning av att man blivit kontaktade per telefon av en advokatbyrå avseende ev. förvärv av aktier i Skånska Energi AB.

Debattartikel angående höga elpriser under vintern

De senaste månadernas höga elpriser har satt, och kommer under en tid framåt att sätta, den svenska elmarknaden i fokus. Dessvärre kommer denna exponering med stor sannolikhet att medföra minskat förtroende för elmarknaden i stort. Men det kunde varit annorlunda!