Hållbar fakturering med Kivra

Nu har du som kund till Skånska Energi möjlighet att ta emot dina fakturor från oss digitalt. Sedan 1 februari 2018 är Skånska Energi anslutna till Kivra som är en tjänst för digital post från företag och myndigheter.

Justerad kvotplikt gällande elcertifikat

Den 1 juli 2017 tog Energimyndigheten beslut om justering av kvotplikten för leveransåren 2018 och framåt.

Fakturering av energiskatten flyttas till nätföretaget

Från och med 1 januari 2018 faktureras energiskatten från nätföretaget istället för från elhandelsföretaget. Detta innebär inte någon extra kostnad för kunderna.

Höjd energiskatt 1 januari 2018

Riksdagen beslutade den 17 maj 2017 om förändrade skattesatser avseende energiskatten på el. 

Skånska Energi miljöcertifierat enligt ny standard

Skånska Energi AB har varit miljöcertifierat sedan år 2000 och efter en uppgraderingsrevision i oktober är nu Skånska Energi-koncernen certifierad enligt den nya miljöledningsstandarden ISO 14001:2015. 

Höjt anvisat elpris

Från och med 1 november 2017 höjer Skånska Energi det anvisade elpriset.

Höjd energiskatt 1 juli 2017

Riksdagen beslutade den 17 maj 2017 om förändrade skattesatser avseende energiskatten på el. Skattesatsen höjs i två steg med start den 1 juli i år.

Mer solel och sänkta elkostnader med energilager

Nu erbjuder Skånska Energi energilagret Box of Energy, ett batterilager för såväl villor som större fastigheter. Använd solel på kvällen när det är mörkt. Ladda hem el när elen är billigast och använd den när priset är högt.

Vi säljer inte el via dörrförsäljning

Det har kommit till vår kännedom att det förekommer dörrförsäljning av elavtal, ibland annat i Kävlinge, där säljare uppger att försäljningen sker i samarbete med Skånska Energi.

Höjt anvisat elpris

Från och med den 1 februari 2017 kommer nytt anvisat elpris att gälla.

Kablifieringsprojekt i Odarslöv

Skånska Energi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och säkra driften genom att rusta upp och förbättra elnätet.