Presentation

Koncernledning

Här är en presentation av Skånska Energis koncernledning.

Anders Möller vd och koncernchef på Skånska Energi

Anders Möller

VD

Född 1965. Anställd sedan 2019. Anders Möller har lång erfarenhet inom energibranschen. Har tidigare haft en tjänst som senior advisor på Kraftringen Energi AB och har dessförinnan bland annat varit Chef för Kraftringens Affärs-och verksamhetsutveckling och VD för Kraftringen Nät AB.

UTBILDNING: Driftingenjör
AKTIEINNEHAV: 0

Fredrik Lundgren

CFO

Född 1973. Anställd sedan 2018. Fredrik har lång erfarenhet från kvalificerad ekonomistyrning från befattningar som ekonomichef.

 

UTBILDNING: Civilekonom.
AKTIEINNEHAV: 0

Fredrik Lönngren Affärsområdeschef Produktion

Fredrik Lönngren

Affärsområdeschef Produktion

Född 1972. Anställd sedan 2018. Fredrik har mångårig erfarenhet från drift och underhåll samt projektledning inom processanläggningar.

 

UTBILDNING: Ingenjör.
AKTIEINNEHAV: 0

Anders Unger

VD Skånska Energilösningar AB

Född 1965. Anställd sedan 2014. Anders har lång erfarenhet av administration och ledning från större och mindre företag.

 

UTBILDNING: Civilekonom.
AKTIEINNEHAV: 0

Stefan Wessmén

Affärsområdeschef Elnät

Född 1963. Anställd sedan 2016. Stefan har lång teknisk erfarenhet från elnätsbranschen, både som projektör och nätchef.


UTBILDNING: Ingenjör 
AKTIEINNEHAV: 0

 

Karin Holm marknads- och kommunikationschef på Skånska Energi

Karin Holm

Marknads- och kommunikationschef

Född 1968. Anställd sedan 2018. Karin har lång erfarenhet av marknadsföring och kommunikationsfrågor från flera olika branscher. 

UTBILDNING: Kommunikation, media och strategi.
AKTIEINNEHAV: 0