Presentation

Styrelse och revisorer

Här är en presentation av Skånska Energis styrelse. Revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig Eva Carlsvi, auktoriserad revisor.

Göran Boijsen

Ordförande

Född 1951. Ordförande sedan 2011.
Ledamot sedan 1993. Suppleant 1978 - 1993.

Göran har varit anställd inom Försvarsmakten 1973 - 2006, varav 20 år i ledande befattning, bland annat under fem år som chef för Karlskrona Kustartilleriregemente, fyra år som Marinattaché i USA och två år som chef för Södra Militärdistriktet. Sedan 2006 är Göran verksam som egen företagare.

UTBILDNING: Högre militär chefsutbildning i Sverige samt i USA samt 
Styrelseakademins Högre Styrelseutbildning.
AKTIEINNEHAV: 44 647 A-aktier och 172 584 B-aktier (eget och genom närstående).

Ann Hermansson

Vice ordförande

Född 1956. Vice ordförande sedan 2016.
Ledamot sedan 2012. Suppleant 2010 - 2012.

Ann är verksam som personalchef i Sparbanken Syd. Hon har tidigare varit verksam som jurist inom LRF-familjen samt som konsult inom HR-området.


UTBILDNING: Jur. kand.
ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseledamot i Hushållningssällskapet Skåne.
AKTIEINNEHAV: 2 880 A-aktier och 11 520 B-aktier.

 

 

Arvid Liepe

Ledamot

Född 1967. Ledamot sedan 2017.

Arvid är verksam som CFO i Wihlborgs fastigheter AB med mångårig erfarenhet av finansieringsfrågor från både industri- och finanssektorn. Han har erfarenhet av styrelsearbete i såväl börsnoterade som privata och familjeägda bolag.

UTBILDNING: Civilekonom 
AKTIEINNEHAV: 0

 

 

Catrine Buregård

Ledamot

Född 1958. Ledamot sedan 1998.

Catrine har bland annat varit verksam inom SEB och är sedan cirka 30 år egen företagare inom elbranschen.


UTBILDNING: Civilekonom.
ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseledamot och VD i Dalby Elektriska Installationsbyrå Bengt Buregård AB.
AKTIEINNEHAV: 12 033 A-aktier och 48 133 B-aktier.

Charlie Nilsson

Ledamot

Född 1955. Ledamot sedan 1993.

Charlie är verksam som driftschef inom Svedala Exploaterings AB (SVEDAB) samt bedriver verksamhet i eget aktiebolag. Han har lång erfarenhet inom fastighets- och energibranschen, bland annat som egen företagare och driftsansvarig inom kommunal fastighetsförvaltning. Styrelseledamot i Skånska Energilösningar AB.


UTBILDNING: Teknisk utbildning och reservofficer.

AKTIEINNEHAV: 5 812 A-aktier och 23 862 B-aktier (eget och genom bolag).

Hans Pettersson

Ledamot

Född 1951. Ledamot sedan 2013. Suppleant 2011 - 2013.

Hans har lång erfarenhet från ledande befattningar inom industrin, bland annat som VD för Modo Paper och vice VD AssiDomän Kraftproducts, VD för MacGregor AB samt som VD för
Superfos A/S.


UTBILDNING: Civiljägmästare och reservofficer.
ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseordförande i DGI i Nederländerna, styrelsemedlem i SanSac AB, SMP Parts AB i Nederländerna. Partner i Ågården Advisory.

AKTIEINNEHAV: 2 875 A-aktier och 11 500 B-aktier.

Johan Danielsson

Ledamot

Född 1977. Suppleant sedan 2016. Ledamot sedan 2017.

Johan är verksam som VD för SwCG Swedish Consulting Group AB. Han har tidigare varit verksam inom telekom, läkemedels- och konsultbranschen med inköp, customer service och organisationsutveckling.

 

UTBILDNING: Master of European Affairs, Business Administration och Business Law samt Bachelor of honours - Business Management. 
ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseordförande i ProSpear IT. Styrelseledamot i DeviaQ AB samt suppleant i kommunfullmäktige och socialnämnden i Lomma kommun.
AKTIEINNEHAV: 66 A-aktier och 266 B-aktier.

Stefan Jeppsson

Arbetstagarrepresentant

Född 1964. Ledamot sedan 2007. Suppleant sedan 2001. 
AKTIEINNEHAV: 37 A-aktier och 149 B-aktier.

 

Åsa Wigren

Arbetstagarrepresentant

Född 1971. Ledamot sedan 2013.

AKTIEINNEHAV: 0

Mats Eriksson

Arbetstagarrepresentant

Född 1956. Suppleant sedan 2007.

AKTIEINNEHAV: 25 A-aktier och 300 B-aktier.

Richard Nordbladh

Arbetstagarrepresentant

Född 1967. Suppleant sedan 2011.
AKTIEINNEHAV: 0