Presentation

Styrelse och revisorer

Här är en presentation av Skånska Energis styrelse. Revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig Eva Carlsvi, auktoriserad revisor.

Jens Wikstedt

Ordförande

Född 1958. Ordförande sedan  2018.
Ledamot sedan 2018.

Jens Wikstedt har mångårig erfarenhet från industri- och energi sektorn och har senast varit Vice President i AAK AB, dessförinnan Senior Vice President för flera bolag inom Schneider Electric. Han har även innehaft flera roller inom marknad och försäljning i EON.

UTBILDNING: Ekonomie kandidatexamen, Göteborgs Universitet
AKTIEINNEHAV: 0

Johan Danielsson

Ledamot

Född 1977. Suppleant sedan 2016. Ledamot sedan 2017.

Johan är verksam som VD för SwCG Swedish Consulting Group AB. Han har tidigare varit verksam inom telekom, läkemedels- och konsultbranschen med inköp, customer service och organisationsutveckling.

 

UTBILDNING: Master of European Affairs, Business Administration och Business Law samt Bachelor of honours - Business Management. 
ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseordförande i ProSpear IT. Styrelseledamot i DeviaQ AB samt suppleant i kommunfullmäktige och socialnämnden i Lomma kommun.
AKTIEINNEHAV: 66 A-aktier och 266 B-aktier.

Ann Hermansson

Ledamot

Född 1956.
Ledamot sedan 2012. Suppleant 2010 - 2012.

Ann är verksam som personalchef i Sparbanken Syd. Hon har tidigare varit verksam som jurist inom LRF-familjen samt som konsult inom HR-området.


UTBILDNING: Jur. kand.
ÖVRIGA UPPDRAG: Styrelseledamot i Hushållningssällskapet Skåne.
AKTIEINNEHAV: 2 880 A-aktier och 11 520 B-aktier.

 

 

Arvid Liepe

Ledamot

Född 1967. Ledamot sedan 2017.

Arvid är verksam som CFO i Wihlborgs fastigheter AB med mångårig erfarenhet av finansieringsfrågor från både industri- och finanssektorn. Han har erfarenhet av styrelsearbete i såväl börsnoterade som privata och familjeägda bolag.

UTBILDNING: Civilekonom 
AKTIEINNEHAV: 0

 

 

Charlie Nilsson

Ledamot

Född 1955. Ledamot sedan 1993.

Charlie är verksam som driftschef inom Svedala Exploaterings AB (SVEDAB) samt bedriver verksamhet i eget aktiebolag. Han har lång erfarenhet inom fastighets- och energibranschen, bland annat som egen företagare och driftsansvarig inom kommunal fastighetsförvaltning. Styrelseledamot i Skånska Energilösningar AB.


UTBILDNING: Teknisk utbildning och reservofficer.

AKTIEINNEHAV: 5 812 A-aktier och 23 862 B-aktier (eget och genom bolag).

Stefan Jeppsson

Arbetstagarrepresentant

Född 1964. Ledamot sedan 2007. Suppleant sedan 2001. 
AKTIEINNEHAV: 37 A-aktier och 149 B-aktier.

 

Åsa Wigren

Arbetstagarrepresentant

Född 1971. Ledamot sedan 2013.

AKTIEINNEHAV: 0

Mats Eriksson

Arbetstagarrepresentant

Född 1956. Suppleant sedan 2007.

AKTIEINNEHAV: 25 A-aktier och 300 B-aktier.

Richard Nordbladh

Arbetstagarrepresentant

Född 1967. Suppleant sedan 2011.
AKTIEINNEHAV: 0