Klimat Om oss Värmepumpar Energilösningar

11 sep 2015

Geoenergi värmer och kyler miljösmart

Genom att använda den naturliga värmen som finns i marken kan man bygga värme- och kylaanläggningar som ger stora energibesparingar och minskar koldioxidutsläppen.

Det finns många sätt att värma en fastighet på. Vissa har fortfarande kvar sina el- eller oljepannor. Problemet med den typen av uppvärmning är att den är väldigt dyr. Inget av dessa alternativ är heller särskilt miljövänligt. Bättre är i så fall pellets, men det kräver å andra sidan både stort utrymme och mycket arbete.

Fjärrvärme då?
Jo, det kan vara ett miljövänligt val. Men du låser dig samtidigt till en enda värmeleverantör, med monopol på marknaden. Det innebär i regel att priserna höjs i snabbare takt än på en konkurrensutsatt marknad.

Geoenergi
Geoenergi är ett samlingsnamn för olika sätt att utvinna solenergi som lagras i marken. Energin används till både uppvärmning och komfortkyla, och passar lika bra i större bostads-, kontors- och industrifastigheter som i villor. En värmepump som utvinner energi från en djupborrad energibrunn utgör en mycket effektiv och lönsam energikälla. I en vanlig villaanläggning levererar den eldrivna värmepumpen tre till fem gånger så mycket energi som den själv förbrukar. I mer avancerade anläggningar avsedda för större fastigheter, där även produktion av kyla ofta ingår, blir energivinsten avsevärt större.

Moderna geoenergianläggningar levererar förnybar energi, är driftsäkra och kräver ytterst lite utrymme. Installerar du en geoenergianläggning, sänker du inte bara dina uppvärmningskostnader utan du bidrar även till ett bättre klimat!

Kontakta oss på Skånska Energi om du vill veta mer! Tel. 046- 507 00.

Källor: IVT värmepumpar, Geotec