Listat på First North

Finansiell information

Här finns bland annat allmän information om Skånska Energis aktie, bolagsstyrning, finansiell kalender och rapporter.

NASDAQ OMX First North (”First North”) är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regelverk och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börsen (NASDAQ OMX Stockholm AB) godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. Stockholmsbörsen AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel. 

Skånska Energis Certified Adviser på First North är:
Erik Penser Bank
Adress: Box 7405, 103 91 Stockholm
Tel: 08-463 80 00
Mejl: certifiedadviser@penser.se

Här kommer du direkt till vår finansiella

kalender.

Gå direkt till sidan med alla våra finansiella

rapporter.

Prenumeration

Namn*
Företag
Email*