SEAB B

Aktien

Skånska Energis B-aktie handlas sedan den 8 december 2011 på NASDAQ OMX First North. Totalt har 8 277 120 aktier utgivits varav 6 690 904 är B-aktier.

   A-aktie  B-aktie
 Röstvärde   10  
 Kvotvärde  6,25  6,25
 Utgivna aktier, antal  1 586 216  6 690 904
 ISIN, kod  SE00 0405 1977   SE00 0405 1969 
 Kortnamn     SEAB B