Omvandling

Omvandling av aktier

Vid årsstämman i Skånska Energi AB den 27 maj 2011 beslutades om införande av ett omvandlingsförbehåll i bolagsordningen, vilket innebär att ägare av A-aktier har rätt att begära omvandling av A-aktier till B-aktier.

Ägare av A-aktier i Skånska Energi som önskar omvandla dessa till B-aktier ska fylla i anmälningssedeln som finns för nedladdning längst ned på denna sida och skicka den till Skånska Energi AB enligt den adress som finns angiven på anmälningssedeln. Observera att om aktierna finns på depå hos förvaltare ska anmälningssedeln fyllas i av förvaltaren.

Skånska Energi kommer att hantera anmälningar om omvandling och anmäla dessa till Bolagsverket för registrering vid varje kvartalsslut. Omvandlingen är verkställd när registreringen har skett och Euroclear infört ändringen i Skånska Energis aktiebok. Genom Erik Penser Bankaktiebolag kommer A-aktierna på angivet VP-konto att bytas ut mot B-aktier. Observera att aktierna kommer att vara spärrade under handläggningstiden för omvandlingen, och kan exempelvis ej avyttras.

Anvisningar för omvandlingen

  • Aktieägare som har A-aktierna registrerade på depå hos förvaltare ska vända sig till förvaltaren för att begära omvandling
  • Omvandlingen är avgiftsfri
  • Anmälan om omvandling är bindande och aktieägare kan inte återkalla eller avbryta påfordrad omvandling
  • Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende
  • Anmälningssedeln måste undertecknas och insändas i original och kan därför inte sändas med fax eller e-post

 

 Anmälningssedel