Utdelning

Utdelning

Skånska Energis utdelningspolicy.

Skånska Energi avser att till aktieägarna lämna en årlig utdelning om 40 - 60 % av koncernens vinst efter skatt. För att uppnå en stabil och jämn utdelning sett i ett långsiktigt perspektiv kan utdelningen enskilda år såväl överstiga som understiga detta intervall.