Information

Information om buden på Skånska Energi

Det pågår en budgivning på aktierna i Skånska Energi.

Kraftringen Energi AB (publ) lämnade den 2 oktober 2018 ett erbjudande, rekommenderat av styrelsen, till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (publ) om förvärv av samtliga aktier i Skånska Energi mot en kontant ersättning om 80 kronor per aktie, under en acceptfrist som löper till och med den 30 oktober (förlängt enligt pressmeddelande per den 16 oktober).


Tidigare budhistorik:
Acsnacs Energi AB lämnade den 6 september 2018 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Skånska Energi om att överlåta sina aktier i Skånska Energi till Acsnacs för 60 kronor per aktie. Den 21 september lämnade Infranode Energi AB ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Skånska Energi om att överlåta sina aktier i Skånska Energi till Infranode för 70 kronor per aktie. Acsnacs har därefter, den 23 september, höjt sitt bud till 72 kronor per aktie, under en acceptfrist som löper till och med den 8 oktober 2018. Infranode har den 24 september också höjt sitt bud till 75 kronor per aktie under en acceptfrist som löper till och med den 15 oktober 2018. 
Acsnacs Energi återkallade sitt bud den 9 oktober och Infranode gjorde detsamma den 16 oktober.

 

Alla pressmeddelanden relaterat till detta finns nedan med senaste pressmeddelandet överst. Till höger finns samlad information och FaQ (vanligaste frågorna med svar) från respektive budgivare.

 

Blankett som kan användas vid återkallelse av accept
Skånska Energi återkallelse av accept (pdf) 

 

16 oktober (Pressmeddelande från Kraftringen, pdf)
Kraftringen förlänger acceptfristen för sitt erbjudande

16 oktober (Pressmeddelande från Infranode, pdf)
Infranode Energi återkallar sitt erbjudande till aktieägarna i Skånska Energi

9 oktober (Pressmeddelande från Ancala, pdf)
Acsnacs Energi återkallar sitt bud på Skånska Energi

7 oktober (Pressmeddelande från Infranode, pdf)
Tillägg till erbjudandehandlingen offentliggjord

4 oktober  (Pressmeddelande från Kraftringen, pdf)

Kraftringen Energis erbjudandehandling offentliggjord

3 oktober  (Pressmeddelande från Kraftringen, pdf)
Kraftringen Energi förvärvar aktier i Skånska Energi – kontrollerar nu 10,2 procent av aktierna och 9,6 procent av rösterna

2 oktober 8.20
Uttalande från styrelsen för Skånska Energi med anledning av Kraftringens offentliga uppköpserbjudande

2 oktober  (Pressmeddelande från Kraftringen, pdf)
Kraftringen Energi AB (publ) lämnar ett kontanterbjudande om 80 kronor per aktie till aktieägarna I Skånska Energi Aktiebolag (publ)


1 oktober (Pressmeddelande från Ancala)
Tillägg till erbjudandehandlingen offentliggjort

24 september  (Pressmeddelande från Infranode, pdf)
Infranode Energi höjer kontanterbjudandet till aktieägarna i Skånska Energi till 75 kronor per aktie och sänker villkoret rörande lägsta acceptansnivå

24 september 11.50 (Pressmeddelande från Ancala)
Acsnacs Energi förvärvar ytterligare aktier i Skånska Energi – kontrollerar nu 18,1 procent av aktierna och 22,3 procent av rösterna

23 september  (Pressmeddelande från Infranode, pdf)
Erbjudandehandling offentliggjord

23 september 22.10 (Pressmeddelande från Ancala)
Acsnacs Energi förvärvar aktier i Skånska Energi och höjer kontanterbjudandet till aktieägarna i Skånska Energi till 72 kronor per aktie

21 september 8.10
Uttalande från styrelsen i Skånska Energi AB (publ) med anledning av Infranodes offentliga kontanterbjudande

21 september 8.00 (Pressmeddelande från Infranode, pdf)
Infranode Energi AB lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 70 kronor per aktie till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (publ)

6 september 8.10
Uttalande från styrelsen i Skånska Energi AB (publ) med anledning av Ancalas offentliga kontanterbjudande

6 september 8.00 (Pressmeddelande från Ancala)
Acsnacs Energi AB lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 60 kronor per aktie till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (publ)
 

 

Kraftringen Energi ABs erbjudande         Acsnacs Energi ABs tidigare bud       Infranode Energi ABs tidigare bud