Information

Information om buden på Skånska Energi

Under hösten 2018 var det budgivning på aktierna i Skånska Energi.

Per den 3 december är följande största aktieägarna av Skånska Energi:

  • Kraftringen Energi AB - 67,55 procent av aktiekapitalet och 68,77 procent av rösterna 
  • Infranode Energi AB - 26,35 procent av aktiekapitalet och 25,23 procent av rösterna
  • Minoriteten är övriga aktieägare - 6,10 procent av aktiekapitalet och 6,0 procent av rösterna

Tidigare budhistorik:

Acsnacs Energi AB lämnade den 6 september 2018 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Skånska Energi om att överlåta sina aktier i Skånska Energi till Acsnacs för 60 kronor per aktie. Den 21 september lämnade Infranode Energi AB ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Skånska Energi om att överlåta sina aktier i Skånska Energi till Infranode för 70 kronor per aktie. Acsnacs har därefter, den 23 september, höjt sitt bud till 72 kronor per aktie, under en acceptfrist som löper till och med den 8 oktober 2018. Infranode har den 24 september också höjt sitt bud till 75 kronor per aktie under en acceptfrist som löper till och med den 15 oktober 2018. 
Acsnacs Energi återkallade sitt bud den 9 oktober och Infranode gjorde detsamma den 16 oktober.
 

Alla pressmeddelanden relaterat till detta finns nedan med senaste pressmeddelandet överst. Till höger finns samlad information och FaQ (vanligaste frågorna med svar).

3 december (Pressmeddelande från Kraftringen, pdf)
Kraftringen Energi AB (publ) är ägare av aktier motsvarande 67,6 procent av aktiekapitalet och 68,8 procent av rösterna i Skånska Energi

14 november (Pressmeddelande från Kraftringen, pdf 
Kraftringen Energi AB (publ) redovisar utfall efter den förlängda acceptperioden samt förlänger acceptperioden till den 28 november 2018

5 november (Pressmeddelande från Kraftringen, pdf)
Kraftringen Energi AB:s erbjudande till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag

25 oktober (Pressmeddelande från Kraftringen, pdf)
Kraftringen Energi AB offentliggör tilläggserbjudandehandling och förlänger acceptfrist

24 oktober (Pressmeddelande från Infranode, pdf)
Infranode Energi AB förvärvar aktier i Skånska Energi

23 oktober (Pressmeddelande från Kraftringen, pdf)
Kraftringen Energi AB offentliggör tilläggserbjudandehandling

16 oktober (Pressmeddelande från Kraftringen, pdf)
Kraftringen förlänger acceptfristen för sitt erbjudande

16 oktober (Pressmeddelande från Infranode, pdf)
Infranode Energi återkallar sitt erbjudande till aktieägarna i Skånska Energi

9 oktober (Pressmeddelande från Ancala, pdf)
Acsnacs Energi återkallar sitt bud på Skånska Energi

7 oktober (Pressmeddelande från Infranode, pdf)
Tillägg till erbjudandehandlingen offentliggjord

4 oktober  (Pressmeddelande från Kraftringen, pdf)

Kraftringen Energis erbjudandehandling offentliggjord

3 oktober  (Pressmeddelande från Kraftringen, pdf)
Kraftringen Energi förvärvar aktier i Skånska Energi – kontrollerar nu 10,2 procent av aktierna och 9,6 procent av rösterna

2 oktober 8.20
Uttalande från styrelsen för Skånska Energi med anledning av Kraftringens offentliga uppköpserbjudande

2 oktober  (Pressmeddelande från Kraftringen, pdf)
Kraftringen Energi AB (publ) lämnar ett kontanterbjudande om 80 kronor per aktie till aktieägarna I Skånska Energi Aktiebolag (publ)

1 oktober (Pressmeddelande från Ancala) Tillägg till erbjudandehandlingen offentliggjort

24 september  (Pressmeddelande från Infranode, pdf) Infranode Energi höjer kontanterbjudandet till aktieägarna i Skånska Energi till 75 kronor per aktie och sänker villkoret rörande lägsta acceptansnivå

24 september 11.50 (Pressmeddelande från Ancala)
Acsnacs Energi förvärvar ytterligare aktier i Skånska Energi – kontrollerar nu 18,1 procent av aktierna och 22,3 procent av rösterna

23 september  (Pressmeddelande från Infranode, pdf)
Erbjudandehandling offentliggjord

23 september 22.10 (Pressmeddelande från Ancala)
Acsnacs Energi förvärvar aktier i Skånska Energi och höjer kontanterbjudandet till aktieägarna i Skånska Energi till 72 kronor per aktie

21 september 8.10
Uttalande från styrelsen i Skånska Energi AB (publ) med anledning av Infranodes offentliga kontanterbjudande

21 september 8.00 (Pressmeddelande från Infranode, pdf)
Infranode Energi AB lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 70 kronor per aktie till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (publ)

6 september 8.10
Uttalande från styrelsen i Skånska Energi AB (publ) med anledning av Ancalas offentliga kontanterbjudande

6 september 8.00 (Pressmeddelande från Ancala)
Acsnacs Energi AB lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 60 kronor per aktie till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (publ)
 

 

Kraftringen Energi ABs erbjudande