Finansiell kalender

Finansiell kalender

Här finner du information om Skånska Energis kommande finansiella händelser.

09 nov

08:00 - Delårsrapport jan - sept 2018

Skånska Energi AB publicerar delårsrapport jan-sept 2018.

15 feb

08:00 - Bokslutskommuniké 2018

Skånska Energi AB publicerar Bokslutskommuniké för 2018.

Prenumeration

Namn*
Företag
Email*