Information

Information kring offentligt erbjudande

Erbjudande - Kraftringen Energi AB

14 november (Pressmeddelande från Kraftringen, pdf 
Kraftringen Energi AB (publ) redovisar utfall efter den förlängda acceptperioden samt förlänger acceptperioden till den 28 november 2018

5 november (Pressmeddelande från Kraftringen, pdf)
Kraftringen Energi AB:s erbjudande till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag

25 oktober  (Pressmeddelande från Kraftringen, pdf)
Kraftringen Energi AB offentliggör tilläggserbjudandehandling och förlänger acceptfrist

23 oktober  (Pressmeddelande från Kraftringen, pdf)
Kraftringen Energi AB offentliggör tilläggserbjudandehandling

16 oktober  (Pressmeddelande från Kraftringen, pdf)
Kraftringen förlänger acceptfristen för sitt erbjudande

4 oktober  (Pressmeddelande från Kraftringen, pdf)

Kraftringen Energis erbjudandehandling offentliggjord

3 oktober  (Pressmeddelande från Kraftringen, pdf)
Kraftringen Energi förvärvar aktier i Skånska Energi – kontrollerar nu 10,2 procent av aktierna och 9,6 procent av rösterna

2 oktober  8.20
Uttalande från styrelsen för Skånska Energi med anledning av Kraftringens offentliga uppköpserbjudande

2 oktober  (Pressmeddelande från Kraftringen, pdf)
Kraftringen Energi AB (publ) lämnar ett kontanterbjudande om 80 kronor per aktie till aktieägarna I Skånska Energi Aktiebolag (publ)

 

Information om erbjudandet och pressmeddelanden hittar du på https://www.kraftringen.se/Om-Kraftringen/Om-foretaget/erbjudande/

 

FaQ uppdaterad 181005  (pdf)

 

Skånska Energis samtliga pressmeddelanden hittar du här.