Press

Delårsrapport jan-sep 2017 Skånska Energi AB (publ)

Skånska Energi uppvisar en god utveckling av omsättning och resultat under tredje kvartalet 2017.

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Komplettering av tidigare pressmeddelande. Skånska Energi tecknar avtal med IP-Only

Ett avtal är tecknat mellan Skånska Energi Nät AB och IP-Only AB som effektiviserar byggnation av fibernät inom nätområdet.

Skånska Energi tecknar avtal med IP-Only

Ett avtal är tecknat mellan Skånska Energi Nät AB och IP-Only AB som effektiviserar byggnation av fibernät inom nätområdet.

Göran Boijsen lämnar ordförandeposten i Skånska Energi

Skånska Energi ABs styrelseordförande Göran Boijsen har meddelat valberedningen att han avser lämna sitt uppdrag i styrelsen vid årsstämman den 25 maj 2018.

Valberedning för Skånska Energi AB utsedd

Valberedningen består av följande ledamöter: Marie Relve Larsson, ordf. Anders Nilsson Marianne Leo Emma Buregård utsedd av Bengt Buregård Göran Boijsen, adjungerad

Delårsrapport jan-juni 2017 Skånska Energi AB (publ)

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Skånska Energilösningar installerar geoenergi till Södra Hallands Kraft

Skånska Energilösningar har fått i uppdrag av Södra Hallands Kraft att installera geoenergi till en närvärmecentral i Trädgårdsstaden i Laholm.

Beslut fattade vid Skånska Energi AB:s årsstämma den 19 maj 2017

Årsstämman 2017 i Skånska Energi AB (publ) hölls idag den 19 maj 2017 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Ny utdelningspolicy i Skånska Energi AB (publ)

Styrelsen i Skånska Energi AB har fastställt en ny utdelningspolicy från och med verksamhetsåret 2017.

Delårsrapport jan-mars 2017 Skånska Energi AB (publ)

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie. 

Kallelse till årsstämma i Skånska Energi AB (publ)

Aktieägare i Skånska Energi AB (publ), org nr 556013-6391, kallas härmed till årsstämma fredagen den 19 maj 2017 kl. 18.00 på Boklundens Restaurang i Torna Hällestad.

Skånska Energi AB offentliggör årsredovisningen för 2016

Skånska Energi AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen för 2016.

Bokslutskommuniké jan-dec 2016 Skånska Energi AB (publ)

Skånska Energi erhåller order om gatubelysning

Skånska Energi har sedan flera år levererat belysningsanläggningar till kunder i Skåne och har nu fått två uppdrag av Gösta Ahlquist AB.

Skånska Energilösningar installerar geoenergi till två bostadsrättsföreningar i Malmö

Skånska Energilösningar har fått i uppdrag att installera geoenergianläggningar till två bostadsrättsföreningar i centrala Malmö.

Skånska Energi får uppskov gällande ombyggnation av vattenkraften i Rönne å

Mark-och miljödomstolen ändrar villkoren i dom om installation av fingaller i Klippan, Stackarp och Forsmöllans vattenkraftverk.

Skånska Energilösningar installerar geoenergi till AB Kristianstadsbyggen

Skånska Energilösningar har fått i uppdrag av AB Kristianstadsbyggen att på totalentreprenad installera geoenergi till bostadsfastigheter i Önnestad.

Bostadsrättsförening köper GEOkomfort® av Skånska Energilösningar

Skånska Energilösningar har tecknat avtal med bostadrättsföreningen Jägaren i Lund att ansvara för uppvärmning av föreningens lägenheter enligt konceptet GEOkomfort®.

Delårsrapport jan-sep 2016 Skånska Energi AB (publ)

Skånska Energilösningar installerar geoenergi till Flyinge AB

Skånska Energilösningar AB har erhållit en order att installera en geoenergianläggning till Flyinge AB.

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Skånska Energi gör nedskrivning av vattenkraftsanläggningar

Mot bakgrund av de låga elpriserna har styrelsen för Skånska Energi beslutat att genomföra nedskrivningar av vattenkraftsanläggningar motsvarande cirka 56 Mkr. Resultatet påverkas negativt med cirka 44 Mkr efter skatt. Nedskrivningarna sker per den 30 september och kommer att belasta det tredje kvartalet 2016. Kassaflödet påverkas ej av nedskrivningarna.

Delårsrapport jan-juni 2016 Skånska Energi AB (publ)

Skånska Energi har löst ut rättigheten till ersättningkraft vid Kvillsfors vattenkraftverk

Den 1 juli 2016 förvärvades fastigheten Hultsfred Fröheda 2:20 med tillhörande rättighet.

Skånska Energi har begärt anstånd gällande ombyggnation av vattenkraften i Rönne å

En dialog pågår sedan i våras mellan Skånska Energi, Klippans kommun och Länsstyrelsen om vattenkraften i Rönne å med anledning av en dom om installation av fingaller i verken.

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Bostadsrättsförening köper GEOkomfort® av Skånska Energilösningar

Skånska Energilösningar har tecknat avtal med bostadsrättsföreningen Iföhus i Bromölla avseende uppvärmning av föreningens lägenheter enligt nya konceptet GEOkomfort®. 

Skånska Energilösningar i nytt samarbete med Flyinge AB

Skånska Energilösningar och Flyinge AB har tecknat ett långsiktigt ramavtal i syfte att förbättra uppvärmningssystemet i Flyinge AB:s fastigheter.

Beslut fattade vid Skånska Energi AB:s årsstämma den 20 maj 2016

Styrelsens ordförande, Göran Boijsen, hälsade aktieägare och gäster välkomna till årsstämman som hölls på Boklunden i Torna Hällestad. 

Skånska Energilösningar installerar två nya geoenergianläggningar

Skånska Energilösningar* har fått två nya order för installation av geoenergianläggningar för leverans under 2016.

Delårsrapport jan-mars 2016 Skånska Energi AB (publ)

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Kallelse till årsstämma i Skånska Energi AB (publ) - Förtydligande av pressmeddelande avs. kallelse till årsstämma. Kallelsen publiceras i sin helhet.

Aktieägare i Skånska Energi AB (publ), org nr 556013-6391, kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 maj 2016 kl. 18.00 på Boklundens Restaurang i Torna Hällestad.

Kallelse till årsstämma i Skånska Energi AB (publ)

Aktieägare i Skånska Energi AB (publ), org nr 556013-6391, kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 maj 2016 kl. 18.00 på Boklundens Restaurang i Torna Hällestad.

Skånska Energi AB offentliggör årsredovisningen för 2015

Skånska Energi AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen för 2015.

Skånska Energi öppnar nytt IVT-center i Svedala

Skånska Energi stärker sin närvaro i Skåne genom att öppna ett IVT-Center i Svedala utanför Malmö. Bolaget har sedan tidigare IVT-center i Södra Sandby utanför Lund och i Trelleborg.

Bokslutskommuniké jan-dec 2015 Skånska Energi AB (publ)

Ny nätchef i Skånska Energi

Stefan Wessmén har utsetts till ny nätchef för Skånska Energi Nät AB. Han efterträder Mats Sjöström som går i pension efter 20 år i Skånska Energi.

Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Marianne Sernevi tillträder som ny VD i Skånska Energi

På måndag den 25 januari 2016 tillträder Marianne Sernevi som ny VD i Skånska Energi AB.

Skånska Energilösningar installerar geoenergi till AB Kristianstadbyggen

Skånska Energilösningar* har fått i uppdrag av AB Kristianstadbyggen att installera en geoenergianläggning i kvarteret Torvmossen 1 i Tollarp.

Skånska Energi uppför gatubelysning i Södra Sandby

Skånska Energi har sedan flera år tillbaka levererat belysningsanläggningar till kunder i Skåne och har nu fått uppdraget av MJ Eriksson Entreprenad AB att uppföra ny belysning för det nya bostadsområdet Norreholm i Södra Sandby.

Delårsrapport jan-sept 2015 Skånska Energi AB (publ)

Skånska Energi och HP-Borrningar har bildat bolag för energilösningar - Förtydligande av pressmeddelande 2015-11-24 med anl. av frågor från marknaden

Det strategiska samarbetet mellan Skånska Energi och HP-Borrningar går enligt plan och nu är det gemensamägda bolaget bildat. 

Skånska Energi och HP-Borrningar har bildat bolag för energilösningar

Det strategiska samarbetet mellan Skånska Energi och HP-Borrningar går enligt plan och nu är det gemensamägda bolaget bildat. 

Marianne Sernevi ny VD i Skånska Energi

Styrelsen för Skånska Energi AB har beslutat att utse Marianne Sernevi till ny VD.

Skånska Energi och HP Borrningar inleder strategiskt samarbete

Skånska Energi AB och HP Borrningar i Klippan AB ingår strategiskt samarbete och startar ett gemensamägt bolag för energilösningar.

Camilla Holmberg

Kommunikationsansvarig

Välkommen att kontakta mig om press, kommunikation och marknadsföring.