28 dec 2011

Skånska Energi levererar Geoenergi till Skanska Helsingborg

Skånska Energi har fått uppdraget av Skanska i Helsingborg att leverera en Geoenergi-anläggning till Väla Gård, Skanskas nya lokalkontor i Helsingborg.

Geoenergianläggningen till Väla Gård har energiuttag ur ett bergvärmesystem för produktion av värme, kyla och tappvarmvatten. Uppdraget utförs i samarbete med Holmströms Rör i Helsingborg.

"Utmaningen med lösningen var att möta Skanskas energikrav som är betydligt tuffare än Boverkets krav på energianvändning i kontorsbyggnader", säger Mats Holm, affärsområdeschef för Energilösningar.

Tillförd elenergi för värme, tappvarmvatten och kyla är beräknad till ca 30kWh/m²/år och värmepumparna producerar all energi tillsammans med bergvärmesystemet. Projektering påbörjas i januari och borrningen planeras vara färdig i maj månad 2012.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Holm, affärsområdeschef Energilösningar
Tel 046-507 14, 0709 - 44 61 49
E-post: mats.holm@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.