28 okt 2015

Reviderade avtalsvillkor för elhandel och eldistribution

Från och med den 1 januari 2016 tillämpar Skånska Energi AB reviderade avtalsvillkor för elhandel och eldistribution.

Skånska Energi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning och distribution av el. Avtalsvillkoren är framtagna efter en överenskommelse mellan branschorganisationen Svensk Energi och Konsumentverket.

De reviderade avtalsvillkoren är publicerade på vår hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
kundservice@skanska-energi.se
Tel: 046-507 00

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.