13 okt 2010

Förnybar och utsläppsfri el till alla kunder

Skånska Energi tar ytterligare ett steg i sin strategiska satsning på en miljömässigt långsiktig och hållbar utveckling och levererar från och med nu 100 % förnybar och utsläppsfri el till alla sina elkunder

- Att enbart leverera förnybar el till sina kunder är inte unikt i elbranschen, kommenterar Per Eliasson, VD Skånska Energi, tvärtom ser vi att det är en tidsfråga innan majoriteten av elbolagen i Sverige erbjuder sina kunder detta. Det som är intressant är möjligheten för Skånska Energis kunder att kombinera en geoenergianläggning, det vill säga jord- eller bergvärmeanläggning, med förnybar el, vilket ger kunden en energianläggning som är helt utan koldioxidutsläpp. 

Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och industrier med en stark miljöprofil och höga miljökrav skulle med en sådan kombination dramatiskt kunna minska sina miljöavtryck.

- Som exempel kan vi ta en fastighet med fjärrvärme och en årsförbrukning på 500 MWh per år. Den fastigheten skulle genom att konvertera sin fjärrvärme till en geoenergianläggning och förnybar el, reducera sitt koldioxidutsläpp från i genomsnitt 37500 kg per år till noll, säger Bobby Odenhag, marknadschef på Skånska Energi. 

Elen Skånska Energi levererar kommer från vattenkraft. Koncernen tar härmed ytterligare ett steg i sitt klimatarbete med målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el samt de energiprojekt som koncernen tillhandahåller skall vara baserade på och ha sitt ursprung i förnybara och utsläppsfria energikällor.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

För mer information vänligen kontakta: 
Per Eliasson, VD, Skånska Energi, tel. 0705 566605 eller Bobby Odenhag, Marknadschef, tel. 0768 289780


Om Skånska Energi
Skånska Energi erbjuder förnybara och utsläppsfria energilösningar inom energiområdet till privatkunder, företag och offentlig verksamhet. 

Företagets verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el samt energilösningar inom förnybar geoenergi. Skånska Energi har cirka 60 anställda, huvudkontor i Södra Sandby samt kontor i Lund och Ystad. Koncernen grundades 1916 och är privatägt.