07 okt 2013

HSB Landskrona och HSB Nordvästra Skåne förnyar sitt elavtal med Skånska Energi

HSB Landskrona och HSB Nordvästra Skåne har förnyat sitt elavtal med Skånska Energi om leverans av förnybar el till sina fastigheter och bostadsrättsföreningar.

Elavtalet som är tecknat mellan Skånska Energi och HSB Landskrona och HSB Nordvästra Skåne omfattar leverans av 100 % förnybar el från vattenkraft på totalt 30 GWh under en treårsperiod. Det innebär att HSB Landskrona och HSB Nordvästra Skåne fortsatt kommer att vara i stort sett utsläppsfria när det gäller sin elanvändning vilket är ett betydande bidrag till HSB:s tuffa klimatmål att reducera sina koldioxidutsläpp.

"Med det nya avtalet får HSB en klart lägre energikostnad samtidigt som deras miljöpåverkan blir väldigt låg. Vi ser det som väldigt viktigt för oss att öka leveransen av förnybar el och minska påverkan på vår miljö och är därför väldigt glada att HSB Landskrona och HSB Nordvästra Skåne har valt att fortsätta med oss som leverantör", säger Bobby Odenhag affärsområdeschef Elhandel på Skånska Energi.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bobby Odenhag, Affärsområdeschef Elhandel
Telefon: 046-507 18
E-post: bobby.odenhag@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.