17 feb 2015

Geoenergi lyckad satsning för hållbar förvaltningsbyggnad i Lund

Snart är det ettårsjubileum för den nya förvaltningsbyggnaden Kristallen i Lund, som nominerats till Kasper Salin-priset, samhällsbyggnadsbranschens äldsta och mest välkända pris. Under byggnaden har den geoenergianläggning som Skånska Energi installerat fungerat helt enligt förväntan. 

Den 28 april 2014 invigdes den nya förvaltningsbyggnaden Kristallen med en ceremoni för de medarbetare som skulle flytta in. De cirka 11 000 kvadratmeter kontorsyta rymmer 500 arbetsplatser i öppet kontor med ett antal avskilda rum för samtal, möten och större sammanträden. Huset är ritat av arkitektbyrån Christersen och Co. Inflyttade förvaltningar är miljöförvaltningen, serviceförvaltningen, socialförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen.

-          Det är oerhört positivt för Lund att vi har fått ett kommunhus med så hög miljöprofil. Byggnaden är attraktiv, flexibel, hållbar och energieffektiv. Ett viktigt mål för Kristallen var att uppnå guldnivå enligt systemet för miljöklassade byggnader. Kristallen binder på ett bra sätt ihop de östra och västra delarna av staden, säger kommundirektör Anette Henriksson, som ofta har möten i huset.

Kristallen värms och kyls med geoenergi som hämtas ur 40 borrhål på 170 meters djup. Borrhålslagret kopplas till värme- och kylpumpar som kompletteras med solceller på taket, spillvattensystem med värmeåtervinning och solskydd på fasaden. Energieffektiva vitvaror, snålspolande kranar och närvaroreglerad LED-belysning har installerats för att nå en energiförbrukning om max 40 kWh/m2 och år.

Kristallens tak består av solpaneler och ett grönt sedumtak och på terrassen på plan sju finns ett biotoptak som består av ett högre ängsgräs med bland annat blåklockor. De gröna taken kyler byggnaden under varma dagar och underlättar omhändertagandet av regnvatten.

-          Att arbeta med energieffektivitet och att satsa på förnybar energi är en uttalad strategi för Lunds kommun och jag tror att geoenergi kommer mer och mer, säger Anette Henriksson.

Skånska Energi har levererat anläggningen för värme, varmvatten och kylproduktion baserat energiuttag ur berg – geoenergi. På sommaren när lokalerna ska kylas transporteras värmen ner i berget och lagras för att sedan användas för uppvärmning under vintern. Det kallas för säsongslagrat energilager och kan liknas vid ett uppladdningsbart batteri.

Behovet av kyla är i princip lika stort som värmebehovet med tanke på människor, belysning och datorer. Med tekniken som installerats i Kristallen blir kylan nästintill gratis. För varje kWh el som går in i systemet får man ut ca 4 kWh värme och upp till 40 gånger mer kyla.

-          Vi har utfört anläggningen på totalentreprenad med egen personal som har stor kompetens inom geologi och borrning. Vi har bland annat levererat anläggningar till Ideon Gateway i Lund, IKEAs nya varuhus i Malmö och till flera bostadsrättsföreningar och fastigheter. Förra året kompletterade vi geoenergianläggningen i Triangeln i Malmö, berättar Claes Ivarsson, tf affärsområdeschef för Energilösningar.

Geoenergianläggningen vid Kristallen är fjärrövervakad av Skånska Energi, med automatiserat larm om något system skulle avvika från normal prestanda.

-          Geoenergi är framtiden eftersom man tar tillvara på den solenergi som lagras i marken. Om man dessutom väljer el från förnybara energikällor, får man 100% förnybar drift på fastigheten, avslutar Claes Ivarsson.