28 jun 2013

Fortsatt störningar i Genarp med omnejd

Skånska Energi fortsätter att felsöka för att hitta orsaken till de störningar som har inträffat de senaste veckorna i Genarp med omnejd.

Vi har de senaste veckorna haft störningar som drabbat stora delar av Skånska Energis södra område. Vi har ett fel i nätet som vi inte lyckats lokalisera och vi arbetar med att hitta och åtgärda detta så snabbt som möjligt. Vi beklagar ännu en gång de besvär avbrotten orsakat.

Drabbade orter: Boklunden, Dalby, Lunnarp, Måryd, Beragården, Tygelsjö, Vallby, Björnstorp, Torna Hällestad, Tvedöra, Önneslöv, Silvåkra, Tvet, Vasaholm, Genarp, Assartorp, Beden, Borup, Bökesåkra, Hässleberga, Kongsmarken, Lyngby, Norremark, Resåkra, Skagelbäck, Toppe-ladugård, Vissmarlöv.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.