01 nov 2013

Förändring av den fasta årsavgiften från den 1 januari 2014

Vi vill informera att vi den 1 januari 2014 höjer den fasta årsavgiften med 60 kr för elavtal med rörligt elpris och alla avtal som tecknas efter den 1 november med leveransstart efter den 31 december. Ny årsavgift är 360 kr inkl. moms.Den fasta årsavgiften för kunder med tillsvidarepris höjs med 60 kr till 485 kr inkl. moms.