24 jan 2012

Skånska Energi inför nu för- och färdiganmälan på webben

Skånska Energi Nät AB inför nu ett nytt system för att hantera för- och färdiganmälningar digitalt.

Elinstallatören slipper därmed att skicka in för- och färdiganmälan per post. Istället gör hon/ han dem snabbt och enkelt direkt via webben.

"Vi har sedan en tid tillbaka tittat på några olika system för att hantera för- och färdiganmälan kopplat till webben. Eftersom vi hela tiden jobbar för att driva verksamheten effektivt och rationellt fann vi att det bästa systemet för oss idag är tjänsten föranmälan.nu, där Mirakelbolaget är leverantör.", säger Mats Sjöström, affärsområdeschef för Elnät.

När man använder föranmälan.nu spar man både tid och resurser, bland annat genom att man eliminerar postgången. Man har även sina ärenden mer lättillgängliga, med sökbarhet och spårbarhet, tillsammans med revisionshistorik. Varje förändring av ett ärende sparas och kan tas fram vid behov och det gäller även bilagor som bifogats.

"De installatörer som är aktiva i vårt nät kan utan kostnad enkelt skapa ett konto och direkt börja använda föranmälan.nu.", säger Mats Sjöström När installatören registrerar en föranmälan får Skånska Energi ett mail om att ett nytt ärende ligger redo att behandlas. På samma sätt meddelas installatören när vi gett vårt installationsmedgivande eller önskar kompletterande upplysningar. Kommunikationen sköts automatiskt och man blir alltid påmind när ett ärende ändrar status. Det blir alltså korta ledtider och inget onödigt väntande och mindre risk för felkommunikation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Sjöström, affärsområdeschef Elnät Tel 046-507 42, 0708 -11 55 55
E-post: mats.sjostrom@skanska-energi.se


 

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.