28 jun 2018

Skånska Energi certifierat för Schysst elhandel

Som ett av de första elhandelsföretagen i Sverige har Skånska Energi nått den nya certifieringen Schysst elhandel, som ska göra det lättare, tydligare och tryggare för alla att handla el.

Schysst elhandel är en certifiering för svenska elhandlare framtagen av branschorganisationen Energiföretagen. Målet är att få fler nöjda elhandelskunder i Sverige och att göra det lättare, tryggare och tydligare för alla att handla el. Till grund för certifieringen Schysst elhandel ligger 16 särskilt uppställda kundlöften, som elhandelsföretaget måste förbinda sig till och leva upp till för att godkännas.

I Sverige finns mer än 200 elhandelsföretag. Endast fyra har så här långt godkänts för Schysst elhandel – och ett av dem är Skånska Energi.

- För oss har det alltid varit självklart att sälja el på ett schysst sätt. Genom att klara kraven för certifieringen Schysst elhandel kan vi nu också visa att vi gör vad vi säger, säger Marianne Sernevi, VD på Skånska Energi.

- Att sedan Skånska Energi är bland de första bland alla landets elhandelsföretag att godkännas för Schysst elhandel, det är vi förstås väldigt glada och stolta över!

Energiföretagen Sverige har arbetat fram kriterierna för certifieringen i samverkan med branschen, Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen och Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kundservice
Tel: 046-507 00
E-post: kundservice@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.