26 feb 2013

Invigning av Skånska Energis Energicenter i Malmö

Den 4 mars slår Skånska Energi upp portarna till nya Energicenter i Malmö. Vi erbjuder klimatvänliga och kostnadseffektiva energilösningar till fastighetsägare, företagskunder och konsumenter. Vi öppnar även ett nytt IVT-center där vi erbjuder värmepumpar från en av Nordens största värmepumpstillverkare - IVT.

Välkommen till invigningsveckan av Skånska Energis Energicenter i Malmö den 4 -9 mars 2013!
Vi presenterar Malmös nya IVT-center och erbjuder demonstration och försäljning av IVTs värmepumpsanläggningar. Här kan du uppleva och titta på ett stort produktutbud från IVT, ställa frågor till kunniga säljare samt boka servicebesök till befintliga IVT-anläggningar.

På Skånska Energis Energicenter har du även möjlighet att få veta mer om våra driftssäkra
geoenergianläggningar som ger värme, varmvatten och kyla till din fastighet. Geoenergi är en lönsam och miljövänlig lösning som minskar koldioxidutsläppen med 100-tals ton årligen. Dessutom erbjuder vi golvvärme, solceller, solfångare, elavtal, bergvärme, jordvärme, borrning och VVS.

Invigningsvecka den 4-9 mars 2013!
Den 4-9 mars inviger vi Energicenter i Malmö! Välkommen att del av våra erbjudanden under vår invigningsvecka i Malmö. Läs mer på vår hemsida www.skanska-energi.se

Öppettider under veckan:
Mån-tors 13.00-20.00
Fre 13.00-18.00
Lör 13.00-15.00

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Holm, affärsområdeschef Energilösningar
Tel 046-507 14, 0709-44 61 49
E-post: mats.holm@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.