27 apr 2016

Energibolaget Skånska Energi firar 100 år!

Idag den 27 april är det exakt 100 år sedan Skånska Energi grundades. Företaget har utvecklats från ett elverk vars viktigaste uppgift var att elektrifiera landsbygden utanför Lund till ett komplett energibolag som erbjuder hållbara energilösningar.

Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Målsättningen är att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar företaget erbjuder ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Idag den 27 april, är det exakt ett hundra år sedan som fem av Södra Sandbys handlingskraftiga och bättre bemedlade män undertecknade stiftelseurkunden till Aktiebolaget Södra Sandby Elektricitetsverk som senare blev Skånska Energi AB.

”Skånska Energi har sina rötter i nitton små elverk och energiföreningar, som tillsammans elektrifierade en stor del av Lundabygden under första halvan av 1900-talet. Södra Sandby Elektricitetsverk var moderbolaget och grundades 1916”, säger Marianne Sernevi, VD i Skånska Energi.

Skånska Energi har genom alla år varit ett oberoende energibolag som ofta var tidigt ute med att prova nya saker. Redan i mitten av 1970-talet började man gräva ner lågspänningsledningarna i marken för att göra elnätet säkrare. År 2000 införde Skånska Energi som ett av Sveriges första elbolag fjärravläsning av elmätare och 2003 startade verksamheten inom värmepumpar som sedan tre år senare utökades till ett erbjudande inom geoenergi. Redan 2010 beslutade styrelsen att Skånska Energi enbart ska erbjuda energi från förnybara källor, 100 % sol och vatten.

”Det finns en speciell stolthet i Skånska Energi som grundar sig i vår lokala förankring och kompetens. Vår drivkraft, kunskap och servicekänsla går en röd tråd hos alla våra medarbetare. Jubileumsåret firar vi bland annat med kundträffar, personalevents och en speciellt framtagen jubileumsbok”, avslutar Marianne Sernevi.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Camilla Holmberg, kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95, 0702-09 17 02
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.