10 feb 2011

Utsläppsfri geoenergianläggning för Ideon Gateway i Lund

Skånska Energi har idag tecknat avtal om uppförande av en geoenergianläggning för det nya landmärket i Lund, Ideon Gateway.

Kontors- och hotellbyggnaden blir med sina 19 våningar på 75 meter, Lunds högsta byggnad och får tack vare geoenergi en utsläppsfri energilösning för sitt värme- och kylbehov. 

– Utmaningen i projektet är att konstruera ett energieffektivt, klimatsmart hus där hela processen, från byggande till senare drift och underhåll, ska ske så hållbart som bara är möjligt. Vi valde Skånska Energi som energipartner för att de kan leverera en systemlösning enligt de höga miljökrav som krävs för att skapa en långsiktig hållbar byggnad, kommenterar Fredrik Åkesson, ansvarig på Ikano Kontor. 

– Det känns mycket inspirerande att vi fått möjlighet att bygga ännu en energianläggning till Ikano, som har mycket höga miljökrav i sina anläggningar. Jämfört med andra alternativ, exempelvis fjärrvärme och fjärrkyla, minskar Ikano tack vare denna anläggning koldioxidutsläppen med mer än 100 ton per år, kommenterar Per Eliasson, VD för Skånska Energi. 

- Vi märker tydligt att intresset för kostnadseffektiva energianläggningar som bygger på utsläppsfri och förnybar energi fortsätter att öka.

I Lunds kommun har Skånska Energi tidigare uppfört utsläppsfria geoenergianläggningar för bland annat bostadsrättsföreningar.

Bakom Ideon Gateway står Ikano Kontor som äger drygt 50 procent av beståndet i Ideon Science Park. Med denna satsning förstärker Ideon Science Park sin position som en framgångsrik mötesplats för forskning, entreprenörskap och riskkapital i Sverige och Öresundsregionen.

Arbetet med geoenergianläggningen påbörjas omgående och beräknas vara färdigt september 2012. 

För mer information vänligen kontakta Mats Holm, Affärsområdeschef Energilösningar Skånska Energi, telefon 0709 - 44 61 49 eller besökwww.ideongateway.se