17 mar 2016

Grön värme och kyla till bättre priser - utan investering

Nu lanserar Skånska Energi produkten GEOkomfort®. Produkten innebär att kunden erhåller besparingar samt en klimatvänligare värme- och kyla anläggning utan investering.

Sverige är världsledande inom geoenergi och tekniken började användas i landet redan på 70-talet. De senaste tio åren har geoenergi, som innebär att man utnyttjar den solenergi som finns lagrad i marken till att värma och kyla fastigheter, fått allt större genomslagskraft på grund av de stora klimat- och driftsmässiga fördelarna.

"Till skillnad från fjärrvärme bygger vi lokala energiverk ute hos kunderna med borrhål, värmepumpar och cirkulation för värme och kyla. Antingen säljer och installerar vi en komplett anläggning till fastigheter som till exempel bostäder, kommersiella industrier eller varuhus, eller tar vi investeringen genom konceptet GEOkomfort®. Kunderna betalar då endast för den energi de använder, säger Anders Unger, VD på Skånska Energilösningar AB.

"Genom att välja GEOkomfort® slipper kunden att själv ta en större investering. Tack vare konceptet skapar vi möjlighet för allt fler företag och fastighetsägare att ta steget och välja geoenergi, avslutar Anders Unger.

Skånska Energi och HP Borrningar i Klippan driver sedan november 2015 det gemensamägda bolaget Skånska Energilösningar AB. Verksamheten består av försäljning av kompletta energilösningar för värme och kyla till fastigheter samt värmepumpsservice till privat- och företagskunder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Unger, VD Skånska Energilösningar AB
Tel: 046-507 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimat-effektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.