14 mar 2010

Köparen av aktier i Skånska Energi har identifierats

Det är nu bekräftat att det var Lunds Energikoncernen som gav Lindahls advokatbyrå i uppdrag att ”för klients räkning” köpa aktier i Skånska Energi till priser upp till 140/145 kronor per aktie.

Trots detta välplanerade försök till fientligt övertagande har endast ett mindre antal aktier som varit stiftelse- och bolagsägda till dags dato kunnat förvärvas av Lunds Energi. 
Det stora flertalet aktieägare som blivit uppringda av Lindahls advokatbyrå har indignerat avfärdat deras erbjudande. 

Lunds Energi, som under många år varit delägare i Skånska Energi, har i dagsläget ett ägande om 7,6 %. Kontakt har tagits med ordföranden i Lunds Energi som vägrat uppge motivet till bolagets pågående köp av aktier i Skånska Energi. 

Skånska Energis styrelse har vid ett flertal tillfällen påpekat att ett ägande från Lunds Energis sida utgör ett stort irritationsmoment och är principiellt oönskat eftersom bolagen bedriver konkurrerande verksamhet. 

Styrelsen i Skånska Energi har nu initierat en dialog med ägarna till Lunds Energi. Syftet är att träffa en överenskommelse som långsiktigt undanröjer de irritationsmoment som föreligger på ägarnivå mellan bolagen. 

Noteras kan också att värdet - beräknat på samma sätt som Lunds Energi gjorde vid sitt förvärv av Höörs Energi under föregående år – torde leda till ett högre värde på aktierna i Skånska Energi än de 140/145 kr per aktie som Lunds Energi nu erbjuder. 

För ytterligare information kontakta: 

Daniel Danielsson 
Styrelseordförande i Skånska Energi AB 
Telefon 070-7323634