04 jan 2013

Ny energiskatt från och med 1 januari 2013

Den 1 januari 2013 räknas energiskatten upp med konsumentprisindex och höjs med 0,38 öre/kWh inklusive moms. I kommuner med lägre energiskatt höjs den med 0,25 öre/kWh inklusive moms.

*   Ny energiskatt på el blir 36,63 öre/kWh (29,3 öre/kWh exklusive moms)

*   Lägre energiskatt blir 24,25 öre/kWh(19,4 öre/kWh exklusive moms)

*   Energiskatt för tillverkande industri samt yrkesmässig växthusodling är oförändrad; 0,5 öre/kWh exklusive moms