14 mar 2017

Mer solel och sänkta elkostnader med energilager

Nu erbjuder Skånska Energi energilagret Box of Energy, ett batterilager för såväl villor som större fastigheter. Använd solel på kvällen när det är mörkt. Ladda hem el när elen är billigast och använd den när priset är högt.

Skånska Energi har inlett samarbete med Box of ENERGY, svensk tillverkare av energilager. Vi kan nu erbjuda våra kunder energilager i olika storlekar: One (5,5 kWh) för sommarstugan eller det lilla huset, Pro (fr 7 kWh) för villan och Multi (fr 35 kWh) för större fastigheter.

“Med energilager ger vi våra kunder en ny möjlighet att effektivisera sin energianvändning, och de som har solceller kan dra mycket större nytta av sin egenproducerade el”, säger Roger Karlsson, energisäljare på Skånska Energi.

Solceller producerar sin mesta energi på dagtid. Då är elförbrukningen i hemmen i regel låg och el-överskottet går ut på elnätet. Med ett energilager som komplement till solcellerna kan överskottet lagras istället för att sedan användas när solcellerna inte ger någon el. På så vis kan man ta vara på mycket mer av sin solel.

För den som har tim-mätning och ett elavtal med rörligt pris kan ett energilager bidra till att sänka elkostnaderna: man laddar hem el när priset är som lägst – oftast på natten – och använder den lagrade elen när priset är högst – dagtid och tidig kväll – istället för att köpa el då.

För den som vill använda energilagret till att lagra egenproducerad energi finns ett statligt installationsstöd för upp till 60 procent av kostnaden, dock max 50 000 kronor, att ansöka om.

“I ett större perspektiv ser vi energilagring som en viktig pusselbit i övergången till ett utsläppsfritt
energisystem”, säger Roger Karlsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Roger Karlsson, Energisäljare
Tel: 046-507 25
E-post: roger.karlsson@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.