04 jul 2011

Handeln med Skånska Energis B-aktier återupptas

Handeln med Skånska Energis B-aktier återupptas

På årsstämman 2011 beslutades om en uppdelning av Skånska Energis aktier i A- och B-aktier som genomfördes den 1 juli 2011. Styrelsen har beslutat att endast B-aktien ska vara föremål för handel på Sparbanken Öresunds marknadsplats fr o m 4 juli 2011. 

I Skånska Energis bolagsordning finns ett omvandlingsförbehåll som innebär att aktieägare ska ha rätt att begära omvandling av aktier av serie A till aktier av serie B. Instruktioner kring detta förfarande kommer att presenteras under hösten och första omvandlingstillfället kommer att vara i december 2011. 

För ytterligare information kontakta styrelsens ordförande Göran Boijsen på 046-507 00 eller goran.boijsen@skanska-energi.se