08 dec 2017

Fakturering av energiskatten flyttas till nätföretaget

Från och med 1 januari 2018 faktureras energiskatten från nätföretaget istället för från elhandelsföretaget. Detta innebär inte någon extra kostnad för kunderna.

All elanvändning i Sverige är skattepliktig. Från om med den 1 januari 2018 är energiskatten på el 33,1 öre/kWh exklusive moms (41,38 öre/kWh inklusive moms).

I slutet av 2016 beslutade skatteutskottet att elnätsföretagen ska ta över skattskyldigheten från elhandelsföretagen från och med den 1 januari 2018. Detta innebär att energiskatten kommer att faktureras på nätfakturan istället för på elhandelsfakturan.

Är man både nätkund och elhandelskund hos Skånska Energi kommer man inte att märka någon skillnad på fakturan. För de kunder som har valt ett annat elhandelsföretag än Skånska Energi Marknad AB, kommer nätfakturan att innehålla energiskatten och därmed öka, medan den faktura som erhålls från kundens elhandelsföretag minskar med lika mycket.

Ändringen omfattar samtliga elkunder, elhandels- och nätföretag i Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Camilla Holmberg, kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se


Kort om Skånska Energi AB

Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.