12 feb 2010

Skånska Energi kommenterar spekulativ aktiehandel

Under den senaste tiden har många aktieägare hört av sig till Skånska Energi AB med anledning av att man blivit kontaktade per telefon av en advokatbyrå avseende ev. förvärv av aktier i Skånska Energi AB.

 Advokatbyrån har erbjudit sig att förmedla aktierna till en okänd köpare till en överkurs, 20 %, mot vad som betalas på den etablerade marknadsplatsen hos Sparbanken Finn. 

Många av Skånska Energi AB:s aktieägare känner sig upprörda och vilseledda över erbjudandet och frågat vem den okända köparen är. Detta har advokatbyrån vägrat att uppge. 

Det är inte samtliga aktieägare som blivit erbjudna att försälja sina aktier utan enbart vissa utvalda. 

Mot bakgrund av de under hösten onormala rörelserna i Skånska Energi-aktien, som föranledde det tre veckor långa stoppet av handel med aktien, så kan vi inte göra någon annan bedömning av den senaste tidens händelser än att det pågår en spekulation i aktien. 

Skånska Energi AB vill med denna information klargöra att man är ovetande om vilken eller vilka intressenter som står bakom och att man inte heller blivit kontaktade av någon. 

Eftersom den tilltänkta köparen är okänd och då det kanske finns risk för att betalning ej kommer att ske vill vi uppmärksamma våra aktieägare på ”erbjudandet”.

Vi vill gärna komma i kontakt med de aktieägare som erhållit ”erbjudandet” för att i möjligaste mån försöka få klarhet i den uppkomna situationen. 

För ytterligare information eller frågor kontakta: 

Daniel Danielsson 
Styrelseordförande 
Skånska Energi AB 
Telefon: 070-7323634 

Skånska Energi grundades 1916 och är en av få privatägda energikoncerner i Sverige. Koncernen omsätter ca 350 miljoner kronor och består av moderbolag samt fem dotterbolag. Skånska Energis elnät förser idag nästan 20 000 kunder med el och har en mycket hög tillgänglighet. I verksamheten ingår även elförsäljning, försäljning av värmepumpar och kylanläggningar samt konsult- och entreprenadverksamhet avseende geoenergi för privatkund, företag samt offentlig verksamhet. 

Koncernen levererar helhetslösningar inom energiområdet. Skånska Energi har idag ca ett 60-tal anställda. Huvudkontoret finns i Södra Sandby och Skånska Energi Värme & Kyla har även ett kontor i Lund.

Kundservice

  Vad kan vi hjälpa dig med?  Priser och avtal  Förnya ditt avtal  Ska du flytta?  Fakturor och betalningar  Strömavbrott  Kabelvisning  Frågor och svar  Ordlista  Eller kontakta oss så hjälper vi dig