28 nov 2011

Endast kortare elavbrott under stormen

Skånska Energi har ett mycket stabilt elnät.

Under gårdagens storm var det endast ett mindre antal av våra kunder som drabbades av strömavbrott under en kort stund. Några hundra av våra kunder var utan ström under ca 1 timme och ytterligare ett 50-tal kunder saknade ström under 2 timmar. Skånska Energi kan leverera el på ett tryggt och säkert sätt eftersom vi successivt har ersatt luftledningar med markförlagd kabel och därför inte påverkas nämnvärt av vädrets makter.