12 feb 2010

Skånska Energi ökade sin vindkraftsproduktion under 2009

Under inledning på 2009 var vindarna något lägre än normalt vilket innebar att produktionen också blev lägre. Andra halvåret 2009 blev mer likt ett normalt vindår. 

Skånska Energi förvärvade under december månad 2008, 51 % i ett vindkraftverk utanför Åstorp som totalt beräknas att producera ca 0,8 GWh per år. 

Ökningen från 2008 till 2009 är hänförbar till det förvärvade vindkraftverket i Åstorp, som producerade enligt plan under de 12 månader som verken var i bolagets ägo. 

Under ett normalt vindår beräknas Skånska Energis vindkraftverk att producera ca 2,3 GWh 
på årsbasis med befintligt bestånd, vilket motsvarar nästan 500 villors hushållsel. 


För ytterligare information kontakta: 
Kristina Billberg 
Koncerncontroller Skånska Energi AB 
Telefon: 070-2011965