28 sep 2011

Min Energi – premiär med nya möjligheter

Sedan 2002 får Skånska Energis kunder statistik över sin elförbrukning på hemsidan. Du kan nu på vår hemsida logga in dig på den nya kundsidan ”Min Energi” som erbjuder dig utökade möjligheter. 

På ”Min Energi” kan du följa din elförbrukning tre år tillbaka i tiden samt se dina senaste fakturor. För det senaste året kan du som är boende i vårt nätområde även se förbrukningen per timme, vilket är ett bra hjälpmedel för att få reda på när du använt din el. 
Direkt på sidan, utan att behöva kontakta oss per telefon, kan du även lätt uppdatera dina kontaktuppgifter, t ex om du har ändrat telefonnummer eller e-postadress. Du kan också skicka en fråga direkt till vår kundservice.
 

Användarnamn är ditt kundnummer och lösenord de fyra sista siffrorna i ditt person- eller organisationsnummer. Ditt kundnummer hittar du enklast på din faktura.
 

Vi hoppas att du kommer att få stor nytta av tjänsten som är kostnadsfri.

För mer information kontakta kundservice.