21 feb 2011

Ny Affärsområdeschef för AO Energilösningar

 Mats Holm tillträder den 1 februari som ny Affärsområdeschef för Affärsområdet Energilösningar inom Skånska Energi.

Mats Holm har varit anställd på Skånska Energi sedan 2008 och har haft en nyckelroll i uppbyggnaden av Geoenergiverksamheten i koncernen. Från och med idag tar han över ansvaret för affärsområdet Energilösningar som omfattar försäljning av värmepumpar, service, geoenergi, samt borrningsverksamheten.

Affärsområdet Energilösningar har haft en mycket positiv utveckling de senaste åren och är under stark tillväxt.