25 aug 2010

Skånska Energi uppför anläggning till Affärsverken Karlskronas nya kraftvärmeverk

Skånska Energi och Affärsverken Karlskrona har tecknat avtal om uppförande av en anläggning för processkyla till Affärsverkens nya kraftvärmeverk i Karlskrona.

För att kunna kyla ner bland annat turbinkondensorn, kommer man att använda sig av geoenergi i form av ett borrhålslager som tar ut frikylan från ett närliggande berg. 

- För att ytterligare förstärka miljöprofilen har vi valt att använda geoenergi till kylanläggningen. Skånska Energis kompetens inom området när det gäller både projektering och beräkning av borrhålslager var ett av utvärderingskriterierna när anbudet antogs. Valet med frikyla från ett borrhålslager sparar både energi och miljön genom betydligt mindre utsläpp, säger Jan Svensson, VD, Affärsverken AB.

- Det här uppdraget är sällsynt - det byggs inte så många kraftvärmeverk i Sverige. 
Grundprincipen för anläggningen liknar i stort en geoenergianläggning för värme och kyla, anläggningar som vi normalt arbetar med. Utmaningen ligger i att dimensionera energilagret för rätt energibalans mellan säsongerna. Det är balansgång med hydrologiska och geologiska förutsättningar, förklarar Mats Holm, projektansvarig, Skånska Energi

Skånska Energis uppdrag omfattar projektering och genomförande med borrningsarbeten i egen regi. Arbetet med borrhålslagret beräknas vara klart vid årsskiftet 2010 och anläggningen blir klar hösten 2011. Kraftvärmeverket kommer att tas i bruk 2012. 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Mats Holm, projektansvarig Skånska Energi, telefon 0709 446149, mail mats.holm@skanska-energi.se

Om Skånska Energi
Skånska Energi erbjuder helhetslösningar inom energiområdet till privatkunder, företag och offentlig verksamhet. Koncernens verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el samt erbjudande av energilösningar inom geoenergi. 

Koncernen, som grundades 1916, är privatägd och har 60 anställda. Företaget omsätter cirka 350 miljoner kronor