28 feb 2018

Skånska Energilösningar förvärvar Behrens Alternativ Energi i Höganäs

Skånska Energilösningar breddar sin geografiska närvaro i Skåne och ökar sin kundbas för service och förnybara energilösningar.

Behrens Alternativ Energi i Höganäs startade 1992 och valde i ett tidigt skede att satsa på värmepumps-teknik för villor och lantbruk. Verksamheten bedrivs som ett IVT-center och omsättningen uppgick 2017 till cirka 6 Mkr.

“Med Skånska Energilösningar som ägare kan vi nu även erbjuda solceller, energilager, miljösmarta elavtal och optimering av befintliga anläggningar till våra cirka 6000 kunder. Dessutom är det positivt att få tillgång till Skånes största serviceorganisation för värmepumpar. Det ska bli kul att få verka i ett företag med stark entreprenörsanda”, säger David Behrens som även fortsättningsvis kommer vara med och leda Behrens Alternativ Energi AB.

”Förvärvet av Behrens Alternativ Energi AB är ett led i vår strategi att öka den geografiska närvaron i Skåne inom förnybara energilösningar. Vi ser stor potential i Helsingborgsområdet för våra produkter och tjänster,” säger Anders Unger VD för Skånska Energilösningar.

Skånska Energilösningar AB ägs av Skånska Energi AB (60%) och HP-borrningar i Klippan AB (40%). Bolaget erbjuder kompletta energilösningar för uppvärmning och komfortkyla av fastigheter och företag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Unger, VD Skånska Energilösningar AB
Tel: 046-507 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och
Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all
levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.