21 jun 2010

Skånska Energi ersätter gas med utsläppsfri geoenergi åt ytterligare en kund i Malmö

Skånska Energi och fastighetsbolaget Timaru i Malmö har idag tecknat avtal om uppförande av en geoenergianläggning med tillhörande serviceavtal för uppvärmning av industrilokaler om cirka 2 500 kvm. Man beräknar att koldioxidutsläppen kommer att minska med cirka 110 ton per år.

Fastigheternas förbrukning ligger idag på cirka 560 000 kWh gas för sin uppvärmning. 

- Vi kommer från dag ett att få lägre uppvärmningskostnader, bli oberoende och dessutom bespara miljön från koldioxidutsläpp genom att ersätta gasen med geoenergi. Vi beräknar att återbetalningstiden är högst åtta år, säger Per-Olof Holmqvist VD Timaru AB. 

- Vi ser ett ökat intresse för geoenergianläggningar nu även hos fastighetsägare till industrilokaler. Att ha kontroll över sina framtida energikostnader och vara oberoende av vad som händer med exempelvis gas- eller fjärrvärmepriset är betydande parametrar i besluten om att investera i en geoenergianläggning, säger Jonas Ekestubbe geolog och projektledare för 
Skånska Energi.

- Vi är övertygade om att geoenergi kommer att bli ett viktigt bidrag för att nå Sveriges klimatmål vad gäller den framtida produktionen av förnybar energi, säger Mikael Olsson tf VD för Skånska Energi Värme & Kyla AB. 

Geoenergi, som rent tekniskt är lagrad solenergi, används av ett flertal fastigheter i Sverige, bland annat på IKEAS nya anläggning i Svågertorp, Malmö. Just denna anläggning baseras på energiuttag ur grundvatten, ett s.k. akvifärlager. Projektet påbörjas i augusti/september och beräknas vara klart under hösten 2010. 


För ytterligare information vänligen kontakta: Mikael Olsson, Skånska Energi Värme & Kyla AB, telefon 0706 370528 eller Per-Olof Holmqvist, VD Timaru AB, telefon 040 38 08 62.