21 dec 2011

Rapport från Greenpeace inaktuell för Skånska Energi

Greenpeace har rankat de svenska elbolagen utifrån hur bra de är på att erbjuda förnybar energi. Skånska Energi hamnar långt ner i listan eftersom uppgifterna grundar sig på 2010 års elmix. Mycket har hänt för Skånska Energi sedan dess.

Skånska Energi har tagit ett beslut om att all kraftproduktion, all levererad el samt de energiprojekt som vi tillhandahåller ska vara baserade på och ha sitt ursprung i förnybara och utsläppsfria energikällor. Som en del i denna målsättning kommer all el som Skånska Energi säljer från vattenkraft, vilket innebär en reducering av koldioxidutsläppen med cirka 3 500 ton per år.

Elen köps in på den nordiska elbörsen Nord Pool. Under 2011 levererar Skånska Energi enbart förnybar el till alla sina kunder.

"Eftersom uppgifterna i Greenpeace undersökning är från 2010 är resultatet i undersökningen inaktuellt. Under 2011 har vår målsättning att endast leverera förnybar energi till våra kunder slagit igenom med full kraft" säger Bobby Odenhag, affärsområdeschef för Elhandel.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bobby Odenhag, Affärsområdeschef Elhandel
Tel 046-507 18, 0708-28 97 80
E-post: bobby.odenhag@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna http://www..skanska.se.