12 jul 2010

Förnybar el från solcellsanläggning

Nu är en solcellsanläggning installerad på taket på vårt huvudkontor i Södra Sandby.

Leverantör av en nyckelfärdig anläggning har varit Solect Power AB från Vilshult i Blekinge. Anläggningen består av 48 st moduler, på totalt 80 m2. Solcellerna är av polykristallint kisel med en total effekt på ca 11 kW. De kommer att förse huvudkontoret med ca 10 000 kWh förnybar el per år för egenförbrukning.

Vi tror mycket på solen som energikälla. Att producera el från solceller är en intressant teknik som fortfarande inte är särskilt vanlig i Sverige. I framtiden då tekniken förhoppningsvis kommit ytterligare en bit på vägen och kostnaderna för modulerna sjunkit tror vi att den kommer att spela en allt viktigare roll i vårt energisystem. Särskilt för fastighetsägare som vill producera sin egen energi och vara oberoende från sin energileverantör.
Solceller omvandlar solljus direkt till el i form av likström. De skiljer sig från solfångare, där solstrålningen används för att producera varmt vatten. Omvandlingen av solenergi till elektrisk energi i en solcell sker utan några rörliga delar, utan att något bränsle behövs och utan att ge några utsläpp. 

Är ni intresserade att veta mer kontakta vår projektansvarige Bobby Odenhag på tel.nr. 046-507 18 eller bobby.odenhag@skanska-energi.se.