28 mar 2012

Skånska Energi deltar i Earth Hour på lördag

Skånska Energi deltar i världens största klimatmanifestation, Earth Hour, lördagen den 31 mars genom att släcka lämpan en timme under lördagskvällen.

För femte året i rad anordnas Earth Hour av Världsnaturfonden WWF där över 135 länder förväntas delta. Två miljarder människor världen över kommer att släcka lampan vid samma tid lördagen den 31 mars för att visa sitt miljöengagemang.

- För oss på Skånska Energi är det en självklarhet att delta i Earth Hour. Med tanke på att koldioxidutsläppen i världen fortfarande ökar kraftigt, anser vi att det är viktigt att delta i denna symboliska handling. Genom att släcka lampan på lördag påminner vi oss själva och vår omgivning att vi kan bidra med något för att förändra situationen, säger Camilla Holmberg, kommunikationsansvarig på Skånska Energi.

Skånska Energi har valt en tydlig klimatinriktning. Från och med 2011 verkar företaget för ett bättre klimat genom att endast erbjuda kunderna 100 procent förnybar energi från sol, vatten och vind.

- All el vi levererar kommer från vattenkraft vilket innebär en kontinuerlig minskning av koldioxidutsläppen. Dessutom erbjuder vi energilösningar med geoenergi som reducerar växthusgaser ytterligare. Våra produkter minskar koldioxidutsläppen med över 1000 ton per år, säger Camilla Holmberg.

Earth Hour hålls mellan klockan 20.30 och 21.30 nu på lördag. Då släcker Skånska Energi belysningen på sina kontor. Dessutom uppmanas alla anställda att uppmärksamma Earth Hour hemma under lördagskvällen.

- Jag hoppas att många är med och släcker lamporna på lördag. Ju fler som är med, ju större är möjligheten att världens makthavare kommer att agera mer kraftfullt i klimat-frågan, avslutar Camilla Holmberg

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig

Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.