18 aug 2011

Skånska Energi planerar listning på NASDAQ OMX First North

Styrelsen för Skånska Energi AB har beslutat att söka listning av bolagets B-aktie på NASDAQ OMX First North. Planen är att genomföra listning på First North med första dag för handel i december 2011. 

Styrelsen ser det som ett naturligt steg att söka en mer likvid marknadsplats för Skånska Energi-aktien med hänsyn till bolagets stabila resultatutveckling och relativt spridda aktie . 

Bolaget har valt Erik Penser Bankaktiebolag som finansiell rådgivare (certified adviser). 

Handeln på Sparbanken Öresunds marknadsplats kommer att pågå som vanligt fram till listningen på First North. 

För ytterligare information kontakta: 
Styrelsens Ordförande, Göran Boijsen 046 – 50 798 eller 
VD och koncernchef för Skånska Energi AB, Per Eliasson, mobil 070 - 55 666 05.