28 dec 2011

Skånska Energi förstärker affärsområdet Energilösningar

För att ytterligare kunna möta marknadens krav och uppfylla de behov som finns förstärker Skånska Energi affärsområdet Energilösningar med fler medarbetare.

Skånska Energi har under de senaste åren avancerat till en marknadsledande position inom affärsområdet Energilösningar. I januari anställs två nya medarbetare med expertis inom VVS-området för att ytterligare bredda vår kompetens. Detta görs för att bemöta de ökade antal förfrågningar av geoenergiprojekt på en marknad som har utvecklats mycket postitivt.

"Marknaden för energilösningar inom Geoenergi utvecklas i snabb takt. Därför vill vi förstärka vår organisation så vi kan effektivisera vårt arbete och bemöta de ständigt ökade mängden förfrågningar från intresserade kunder. Vi är glada att kunna hälsa våra nya medarbetare välkomna", säger Mats Holm, affärsområdeschef för Energilösningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Holm, affärsområdeschef Energilösningar
Tel 046-507 14, 0709 - 44 61 49
E-post: mats.holm@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.