23 apr 2013

Besiktning med helikopter

Skånska Energi besiktigar denna vecka högspänningsledningarna med hjälp av lågflygande helikopter.

Denna vecka, vecka 17, påbörjar Skånska Energi den årliga besiktningen av högspänningsledningarna med hjälp av lågflygande helikopter. Det är ca 20 mil högspänningsledning som ska kontrolleras och detta kommer att ta ca 2 dagar. Stolpar, linor, isolatorer och växtlighet kring ledningarna kontrolleras för att säkra en trygg elleverans för våra kunder.

Vi beklagar det störande buller som uppstår pga denna översyn. Helikopterbesättningen vidtar särskild försiktighet i områden där det finns djur ute.

För mer information kontakta:
Camilla Holmberg, kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se